Voldsdømte får længere og strengere straffe

Straffene for vold er blevet markant længere, siden et flertal i Folketinget besluttede at forhøje straframmen i 2002. Målet var netop, at straffene skulle forhøjes med cirka en tredjedel.

En ny opgørelse fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at den gennemsnitlige straf for den simple vold er vokset fra 69 dage i 2001 til 88 dage i 2013.

For den alvorlige vold er der sket en stigning fra 188 dage i 2001 til 270 dage i 2013.

Samtidig peges der i rapporten på, at der efter lovændringen i 2002 hyppigere idømmes ubetingede domme eller betingede domme med krav om samfundstjeneste frem for mindre strenge straffe.

Politikernes håb var, at en skærpelse af straffene ville betyde et fald i antallet at voldsforbrydelser.

Om der er direkte årsagssammenhæng, bliver ikke forklaret i opgørelsen. Men det fremgår dog, at antallet af anmeldte voldsforbrydelser er på sit laveste niveau i 13 år. Især blandt de unge mellem 15 og 20 år er der sket en reduktion.

Det samlede antal anmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner i 2013 var på 9404, hvilket er det laveste antal i de 13 år, som rapporten dækker.

I 2007 var antallet af anmeldte voldsforbrydelser oppe på 11.635. Især i de seneste to år er antallet af anmeldelser faldet meget.

Justitsminister Mette Frederiksen (S) kommenterede i weekendens Information oplysningerne om faldet i antallet af anmeldte voldsforbrydelser:

- Unge indtager mindre alkohol og færre stoffer, og det kan have en effekt, fordi jo mere påvirkede de unge er, jo større er risikoen for at begå vold.

- Men vi bliver også nødt til at forholde os til, at der er færre voldsepisoder, samtidig med at vi sætter straffen op. Derfor kan der være en sammenhæng mellem mindre kriminalitet og strengere straffe, siger hun til Information.

/ritzau/

 

Dagens Gossip