Zornig: Det her har ofre for misbrug mest brug for

admin

426 uger siden

|

21/05/2016

Dagens topnyheder

Vi begik en fejl. Undskyld.

Ifølge Lisbeth Zornig Andersen, tidligere børnerådsformand og direktør for Huset Zornig, er det først og fremmest erkendelse af fejl fra den, der har svigtet, som man som omsorgssvigtet søger og ikke penge.

Kommunernes Landsforening har foreslået at oprette en offerfond, som kan erstatte søgsmål mod kommuner. Med en sådan offerfond ville den omsorgssvigtet kunne få erstatning uden at skulle igennem en ofte slidsom retssag.

Og det kan bestemt være godt for misbrugte børn ikke at skulle igennem en retssag, mener også Lisbeth Zornig Andersen.

- Dels kan det være enormt opslidende, dels kan det føles som et dobbeltsvigt, hvis kommunen bliver frifundet.

- Men først og fremmest handler det om, at kommunerne anerkender, at de har svigtet. At de erkender deres fejl. Hvis det følger med, så er det godt, siger hun.

For en ting er pengene, som sådan en fond vil kunne give de svigtede børn. Noget andet er, at det ikke vil kunne erstatte, at nogle, eksempelvis en kommune, påtager sig skylden for svigtet.

- Offerfond er penge, og det kan være godt, men det er ikke penge, de her ofre søger. Det største for dem er, at kommunen erkender, de har begået fejl.

Og selv om en offerfond kan være god, så har den mangler, mener også advokat Marie Hviid Pedersen, som blandt andet behandler sager med omsorgssvigtet børn.

- Det kan være fornuftigt, at sager som de her ikke skal køre via domstolssystemet.

- Men det er betænkeligt, hvis man opstiller nogle meget objektive kriterier for, hvordan man som offer kan få erstatning, siger hun og henviser til, at KL mener, at Folketinget skal opstille kriterier for, hvordan man får støtte fra fonden, siger hun.

Et sådan kriterium kunne ifølge KL være, at der var faldet en strafferetlig dom i en sag, hvor eksempelvis en forælder eller en plejeforælder var dømt for at have misbrugt eller mishandlet et barn.

- Der vil være en stor række sager, hvor der ikke er faldet dom over forældrene, men hvor kommunen eller andre alligevel har svigtet, siger advokaten.

Og så vil ofrene ikke kunne få erstatning. Derfor bør man ifølge Marie Hviid Pedersen, ligesom Børns Vilkår foreslår, oprette et nævn, hvor der blandt andet deltager en dommer.

- Det er langt mere tiltalende, og på den måde kan nævnet undersøge om kommunen har svigtet. Og så skal der selvfølgelig være mulighed for at stille den afgørelse for en dommer.

/ritzau/