Har vi glemt tandplejen?

Foto: Steen Brogaard

Nu måtte den være hjemme. Det måtte være i denne finanslov, at den røde regering for alvor fik sat penge af til tandlægeområdet. Men desværre, jeg kiggede listen igennem flere gange, der måtte være noget jeg havde overset.

Af MF Liselott Blixt (DF), sundhedsordfører

Men det var der ikke. Der var lige 20 mio. kr. til socialt udsatte – men regeringen havde lovet 40, så det var også en skuffelse. Tandplejeområdet blev igen glemt. Socialdemokraterne skyldte ellers en del på det område. Da Socialdemokraterne sidst havde regeringsmagten fjernede SRSF-regeringen 300 mio. kr. fra området, og det har været en kæmpemæssig opgave for tandlægerne at holde budgettet siden. Tandlægerne er så trætte af de vilkår, der bliver dem budt, at der ikke kom en overenskomst på området. På betingelse af at hele området blev gået i gennem med en tættekam accepterede vi i Dansk Folkeparti et økonomiloft – men siden da er der altså ikke sket noget.

Endnu et år skal vi derfor nu se og høre om folk som får så store tandlægeregninger, at de fravælger besøgene hos tandlægen – og dermed bliver problemerne endnu større – og den regning, der venter i fremtiden det samme. 

Tandlægeområdet kræver en helt grundlæggende omlægning.

Hvis man vil have gratis tandlægebehandling i Danmark og er over 18 år, så skal man ikke være dansker – men asylsøger. Hver asylsøger får i gennemsnit behandlet sine tænder for mere end 1.000 kr. på danskernes regning om året….. Derimod er der som bekendt brugerbetaling for danskerne selv ud over det offentlige tilskud.

For os i Dansk Folkeparti er det vigtigt at borgerne rent faktisk har råd til at gå til tandlæge, også selvom økonomien ikke er den bedste. Det gælder f.eks. mange ældre. Mange ældre danskere er fra en generation, hvor tandsundheden måske ikke var den bedste i barndommen. Det hævner sig nu – og udgifterne til tandlægebehandling kan udgør en meget stor belastning for økonomien, hvis den er baseret på folkepensionens grundbeløb, tillægget og en ældrecheck. Også mange hjemløse går omkring med en tandsundhed som man snarere ville forvente på Balkan end i et velfærdssamfund som det danske. 

I dag er der som bekendt gratis tandpleje indtil det fyldte 18. år. Desværre ser vi, at en del unge undlader at få lavet de regelmæssige tilsyn og det kan være et problem, hvis ens tandsundhed er grundlæggende udfordret. Mange unge flytter i den periode hjemmefra, måske til en helt anden kommune langt væk fra deres forældre og de skal derfor også til at finde en ny tandlæge som i sagens natur ikke kan være forældrenes. Man kan overveje at lade de unge være tilknyttet skoletandplejen i længere tid eller tilbyde gratis tandlægebehandling – måske indtil man fylder 24 år og flere unge har fået et større økonomisk råderum. Hvis først man afbryder de regelmæssige kontroller hos tandlægen er risikoen at man aldrig får dem genoptaget. 

I Dansk Folkeparti så vi gerne at hele tandlægeområdet blev gået igennem. Vi skal se på, hvordan vores nabolande har indrettet sig og man bør overveje en grænse for, hvor meget borgerne maksimalt skal betale for at vedligeholde deres tænder. Vi ved, at dårlige tænder desværre er skyld i flere sygdomme.

Jeg vil opfordre regeringen til at sætte tandsundheden på dagsorden. Regeringen har udskudt de fleste af valgløfterne til den næste valgperiode, så der må være tid til at tage andre sager op. Tandsundheden melder sig som en åbenlys mulighed.

Læs også

Kriminelle udlændinge skal udvises – ellers er det bare lappeløsninger

 

Dagens Gossip