Uacceptabelt at 300 danske kvinder er blevet slået ihjel af deres partnere

Med tre konkrete forslag skal vi sætte ind og bremse vold mod og drab af kvinder, der desværre fylder foruroligende meget i statistikkerne.

Af Sikandar Siddique, rets- og ligestillingsordfører for Alternativet

Mens ligestillingen på mange områder heldigvis bliver forbedret, så er antallet af kvinder, der udsættes for vold i nære relationer stort set uændret gennem de seneste knap 15 år. Det er helt, helt uacceptabelt. Ca. 38.000 kvinder udsættes årligt for fysisk partnervold. Psykisk partnervold er omkring dobbelt så udbredt, men volden mod kvinder er typisk grovere. Igennem de seneste 25 år er 300 kvinder blev slået ihjel af deres partner. Det svarer til 56 procent af alle drab på kvinder. Generelt udgør partnerdrab mere end hvert fjerde drab i perioden.

Denne uhyggelige statistik skal stoppes, og det er tydeligt, at der fra politisk side ikke er tilstrækkelig fokus på at løse problemet. Derfor lancerer Alternativet nu en serie af sammenhængende forslag, der for alvor skal gøre op med vold mod kvinder.

Helt konkret foreslår Alternativet oprettelsen af en specialenhed i politiet, som skal understøtte det lokale politi i deres håndtering af sager omhandlende vold i nære relationer. Alt for mange af disse sager ender i tragedie, fordi der ikke bliver sat ind i tide, og alt for mange sager ender uden tiltale af gerningsmanden, fordi politiet ikke har resurserne til at efterforske. Det skal der laves om på. I de tilfælde, hvor præventive indsatser ikke virker og tragedien er indtruffet, er der akut behov for hjælp til ofrene. Derfor foreslår vi, at voldsramte kvinder og deres børn får krav på ambulant behandling. Mennesker i krise har brug for hjælp, rådgivning og støtte. Det er det mindste vi kan gøre.

Volden i hjemmet er desværre sjældent en enkeltstående episode. Derfor nytter det heller ikke noget, at vi glemmer gerningsmanden. Af den grund foreslår vi, at voldsudøveren også får krav på behandling. Det kan være en lang og hård proces at få ændret dybt lejrede handlemønstre og det skal vi tage fat om, hvis vi vil sikre, at voldsspiralen i hjemmet stopper. Endeligt foreslår vi, at der oprettes et videnscenter, som skal samle viden, informere og forske i vold i nære relationer. Det er på tide, at Christiansborg kommer op af sofaen og gør noget for at stoppe volden i hjemmet.

Læs også

Hvad f***** stiller man op med Rasmus Paludan?

 

 

Dagens Gossip