Bred politisk aftale: Nu skal der prisloft på…

Nicolai H

3 uger siden

|

01/07/2024
Politik
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Forsyningsministeren offentliggør i en pressemeddelelse den nye politiske aftale.

Dagens topnyheder

Regeringen har sammen med en bred vifte af partier indgået en ny aftale, der skal skabe større gennemsigtighed og lavere priser i fjernvarmesektoren. Aftalen, der inkluderer SF, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet, bygger på tiltag fra klimaaftalen 2022 og har til formål at beskytte forbrugerne og fremme investeringer i fjernvarme.

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard udtrykte optimismen omkring de nye initiativer:

"Vi er godt i gang med at sige farvel til sort gas til fordel for grøn varme i danske hjem. Hvis udrulningen af fjernvarme skal lykkes, må fjernvarme ikke blive meget dyrere end andre grønne varmeløsninger, og der skal være tillid til, at det lokale fjernvarmeselskab styres og ledes på bedste vis. Derfor styrker vi nu gennemsigtighed, ledelsesregler og tilsyn i fjernvarmesektoren."

Med de nye regler indføres et prisloft på fjernvarme baseret på udgifterne til en varmepumpe. Forsyningstilsynet vil årligt offentliggøre en liste over selskaber, der ligger over dette loft, og de pågældende selskaber skal udarbejde en plan for at reducere priserne.

Lykkes det ikke at bringe priserne under loftet inden for tre år, får forbrugerne mulighed for at skifte til andre varmeløsninger uden bindinger.

For at sikre, at investeringer i nye fjernvarmerør afspejler rørenes levetid, tillades fjernvarmeselskaberne nu at afskrive investeringer over en længere periode. Dette skal understøtte udrulningen af fjernvarme i nye områder og skabe bedre vilkår for grøn omstilling.

En anden vigtig del af aftalen er at sikre en klar adskillelse mellem kommunal forvaltning og fjernvarmeselskaber. Inden for to år skal kommunale fjernvarmeselskaber omstruktureres, så de fungerer selskabsmæssigt adskilt fra kommunal drift, og bestyrelserne skal inkludere to uafhængige medlemmer.

Forsyningstilsynet får desuden bemyndigelse til at føre tilsyn med interne aftaler, så de sker på markedsvilkår og ikke fører til urimeligt høje forbrugerpriser.

Lars Aagaard understregede vigtigheden af at holde tempoet i den grønne omstilling:

"Vi skal gøre tingene ordentligt, så vi både styrker forbrugerbeskyttelsen og holder fart i omstillingen væk fra gas. I respekt for det indgåede forlig tilbage i Klimaaftalen fra 2022 er aftalepartierne enige om, at vi drøfter behovet for justeringer, når lovforslaget har været sendt i høring og vi har modtaget høringssvarene."

Derudover får kommunerne mulighed for at etablere og drive termonet, dog adskilt fra fjernvarmeselskabet og på markedsvilkår, for at undgå økonomisk risiko for eksisterende fjernvarmekunder.

Termonet-projekter, hvor varmen produceres med individuelle jordvarmepumper, vil blive en del af den fremtidige varmeforsyning i danske hjem.