Miljøstyrelsen sagsøgt: Tilgodeser metode, der kan skade mennesker og natur

Skrevet af Nicolai Haugsted

2 uger siden

|

30/05/2024
Politik
Foto: Miljøministeriet
Foto: Miljøministeriet
Fire foreninger er nu gået sammen om juridisk stævning.

Dagens topnyheder

Fire foreninger er gået sammen om en juridisk stævning mod Miljøstyrelsen, som anklages for at udstede dispensationer til brug af sundhedsskadelige sprøjtegifte i strid med EU-lovgivningen.

Det skriver Gylle.dk i en pressemeddelelse.

Stævningen fokuserer på sprøjteproduktet Asulox, der aldrig har opnået godkendelse i EU, men alligevel har Miljøstyrelsen siden 2008 hvert år givet dispensation til brugen. Giften anvendes af landmænd i halvdelen (47) af landets kommuner, hvor der dyrkes spinatfrø.

Bag stævningen står foreningerne Frie Bønder – Levende Land, Landsforeningen Praktisk Økologi, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis og Foreningen Gylle.dk. (Nederst i denne pressemeddelelse begrundes beslutningen om at udtage stævningen af talspersoner for de fire foreninger.)

Påvirker skjoldbruskkirtlen

Stævningen er rettet specifikt mod produktet Asulox. Det indeholder sprøjtegiften asulam, der udgør en ganske alvorlig sundhedsrisiko for både mennesker og miljø.

Asulam er kategoriseret som et hormonforstyrrende kemikalie, der efterligner eller blokerer naturlige hormoner. Kemikaliet kan have ødelæggende virkninger på den humane udvikling selv i ekstremt lave doser, bl.a. ved at påvirke skjoldbruskkirtlen hos mennesker, hvilket er den vægtigste begrundelse for EU-forbuddet. Stoffet kan også forårsage kræft eller hjerneskade på alle alderstrin.

Miljøpåvirkningerne omfatter meget giftige og langvarige bivirkninger for vandlevende organismer. Det fremgår af godkendelsen, at sprøjtegiften ikke må anvendes nærmere end fem meter fra §3-naturområder for at beskytte vilde planter, og det må heller ikke anvendes nærmere end fem meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Pattedyr og fugle påvirkes formentlig også, men effekten er ikke undersøgt.

Kartoffelgiften er også i fokus

Med stævningen sættes der også spørgsmålstegn ved Miljøstyrelsens gentagne dispensationer til kartoffelgiften Reglone siden totalforbuddet i 2018. Reglone blev sidste år anvendt i 63 af landets kommuner, hvor midlet anvendes til kemisk nedvisning af kartoffelplanter. Sprøjtemidlet er baseret på giftstoffet diquat, som blev totalforbudt i EU i 2019, fordi det kan give nerveskader og bl.a. kædes sammen med sygdommen Parkinsons.

Ifølge EU-reglerne kan de nationale miljømyndigheder give dispensation til et ikke godkendt pesticidmiddel i indtil 120 dage, men kun hvis der foreligger alvorlig fare, der truer en afgrøde, og som ikke kan bekæmpes på anden rimelig måde. Det understreges i EU-forordningen, at dispensationer er en undtagelse fra reglerne, og at en dispensation kan kun gives under særlige omstændigheder til en begrænset og kontrolleret anvendelse i nødsituationer.

I alt har Miljøstyrelsen modtaget otte ansøgninger i 2024 om dispensation til forbudte sprøjtegifte. Indtil nu er der givet dispensation til de fem, og ingen er blevet afvist. Alle fem har modtaget dispensation i mindst syv år eller længere.

Det juridiske arbejde med stævningen udføres af advokat Nikolaj Nielsen fra firmaet Kontra Advokater. Den vil i nærmeste fremtid blive forelagt miljøminister Magnus Heunicke som øverst ansvarlige for den ulovlige dispensationspraksis. Ministerens svar på stævningen vil afgøre sagens videre forløb ved en dansk domstol.