FAKTA: Sådan rammer DR's spareplan

DR er tvunget ud i en omfattende spareplan for de næste fire år, der samlet set skal frigøre 161 millioner kroner årligt.

Det er blandt andet et mindre licenstilskud, fordi erhvervslicensen afskaffes næste år, der er årsag til spareplanen. Det medfører alene et minus på 75 millioner kroner i DR's indtægter.

Derudover skal DR i de kommende år prioritere midler til en række tiltag, der er fastlagt i medieforliget, der blev indgået i juni af samtlige partier i Folketinget. Blandt tiltagene er en styrkelse af tilbuddet til børn og unge samt til syns- og hørehæmmede.

Her er hovedpunkterne i spareplanen:

* Mellem 170 og 200 stillinger forventes nedlagt i den kommende tid.

* DR Underholdningsorkestret, der har 42 faste musikere, nedlægges pr. 1. januar 2015.

* Den betalte frokostpause for DR's medarbejdere vil blive opsagt til bortfald fra midten af 2017. Det vil ifølge ledelsen øge den effektive arbejdstid og begrænse antallet af afskedigelser. DR er dog åben for en drøftelse med de faglige organisationer af eventuelle alternative initiativer, der vil kunne sikre en tilsvarende produktivitetsforøgelse.

* Også foran skærmen vil konsekvenserne af økonomiplanen kunne mærkes. Blandt andet vil seerne opleve kortere sæsoner for en række af DR1's programmer. Derudover lukker timenyhederne i dagtimerne på DR2, og i stedet bliver DR2 Morgen og DR2 Dagen omlagt til mere rene nyhedsflader.

* Til gengæld vil DR2 byde på nye, journalistiske aftenmagasiner mandag til onsdag, og DR styrker indsatsen over for børn og unge med særlig vægt på debatskabende, danske programmer på DR3 og udvikling af læringsspil for børn på nettet, som de kan lege med og blive klogere af. Samtidig styrker DR sine tilbud til syns- og hørehæmmede.

* Der gennemføres en omlægning af det samlede, levende musiktilbud fra DR. Det betyder en styrkelse kunstnerisk og ressourcemæssigt af DR Symfoniorkestret, DR Pigekoret og DR Big Bandet, mens DR Underholdningsorkestret som nævnt nedlægges fra nytår.

Kilder: DR og Mediawatch

/ritzau/