FAKTA: Sådan vil miljøministeren sikre rent drikkevand

Miljøministerens forslag "Rent drikkevand - 9 initiativer til rent drikkevand i fremtiden!", der skal sikre kvaliteten af det danske drikkevand, vil ifølge Kirsten Brosbøl (S) blive lanceret eller udmøntet i løbet af 2015 og omfatter:

1. 227 millioner kroner til grundvandskortlægning.

Regeringen ønsker, at man har optimal viden om det danske grundvand og vil øremærke 227 millioner kroner frem til og med år 2020 til at kortlægge det danske grundvand.

2. Bedre beskyttelse af følsomme sandjorde mod sprøjtemidler.

Jordens indhold af ler, sand, grus og organisk materiale er afgørende for udvaskningen af sprøjtemidler til grundvandet, og regeringen vil derfor forsøge at udpege de særligt udsatte stedet.

3. Vi skal blive bedre til at undgå pesticider i grundvandet.

Det skal undgås, at der kommer pesticider i grundvandet, og der må derfor kun bruges godkendte pesticider i Danmark. En af betingelserne for, at pesticiderne kan godkendes, er, at de bliver nedbrudt hurtigt på marken.

4. Bedre beskyttelse af områder nær drikkevandsboringer.

Det er vigtigt at beskytte områder tæt på vandboringer mod forurening. Et af værktøjerne er at udlægge beskyttelseszoner omkring vandforsyningsboringerne.

5. 140,9 millioner kroner til skovrejsning.

Flere træer beskytter grundvandet mod forurening. For at sikre rent drikkevand i fremtiden, plantes der de næste tre år derfor mere skov i de almene vandforsyningers indvindingsoplande.

6. Det skal være nemmere at bruge sekundavand og genbruge vand.

Det skal være nemmere at genbruge vand og nemmere at bruge sekundavand, som er vand, der ikke overholder reglerne for drikkevand, men som kan bruges til andre ting i for eksempel virksomheder.

7. Det skal være lettere for kommunerne at reducere kalkindholdet i vandet.

Regeringen vil gøre det nemmere for kommunerne at reducere kalkindholdet i vandet. En af konsekvenserne ved for hårdt vand kan være, at forbrugerne skal bruge store mængder sæbe, når de for eksempel vasker tøj.

8. Vi skal blive endnu bedre til at reducere vandtab.

Danmark er i forvejen rigtig gode til at reducere vandtabet, men flere tiltag skal sikre, at vi i fremtiden bliver endnu bedre.

9. Vi skal bruge grundvand til køling og opvarmning.

Det danske grundvand kan bruges til opvarmning og køling af virksomheder og boliger, fordi grundvandet i Danmark har en stabil temperatur året rundt på otte grader. Indtil nu har Danmark kun få erfaringer med opvarmning og afkøling af grundvand, mens man i andre lande som for eksempel Holland og Sverige er væsentligt længere fremme.

Kilder: Miljøministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip