SMTTE-model

Her kan du se, hvad en SMTTE-model er, og hvordan du bruger den.

En SMTTE-model er et redskab, der hjælper med at planlægge, og som bl.a. kan bruges til udvikling.  

Modellen er opfundet i Norge, og selvom den i sin tid blev udviklet til folkeskolen og pædagogikken, er den også brugbar som strategisk værktøj i forbindelse med udvikling af organisationer og strategier.

SMTTE-model

Du kan eksempelvis bruge den til at planlægge undervisningsforløb.

Bogstaverne står for:

 • Sammenhæng – hvilke vilkår er der tale om?
 • Mål – Hvad er det resultat, som du ønsker at opnå?
 • Tegn – Hvordan ser du, at du er på vej i den rigtige retning til at indfri målet?
 • Tiltag – Hvilke handlinger skal der til, for at du kan nå målet?
 • Evaluering – Nåede du målet? 

Sådan ser en SMTTE-modellen ud

En SMTTE -models fem elementer påvirker alle hinanden, og derfor vil selv små ændringer have konsekvenser for de andre. 

Der er altså ikke nogen, som kan siges at være vigtigere end andre, og det betyder derfor ikke noget, om du starter med at tage udgangspunkt i det ene eller det andet element, når du tager hul på din planlægning.

En SMTTE-model bliver altid tegnet som en pentagon med et element i hver spids, der så er forbundet med de resterende. 

Sådan arbejder du med en SMTTE-model

Når man arbejder med SMTTE-modellen, skal man være konkret omkring sine mål og fokusere på, hvilke tegn der viser at man er på vej i mål.

SMTTE-modellen er et dynamisk redskab, og du kan springe frem og tilbage mellem elementerne og justere i forløbet undervejs, hvis tegnene ikke peger mod de ønskede resultater.  

Det er især hensigtsmæssigt i forhold til at kunne se elementerne i en sammenhæng.

Uddybning af modellen

Når du skal arbejde med modellen, er det vigtigt at gå i dybden med de forskellige områder og vide, hvordan du skal bruge dem.

1. Sammenhæng

Gør dig klart, hvad der er udgangspunktet og baggrunden for det, som du sætter målet op for.

2. Mål

Hvad er det ønskede resultat? Hvad skal man have ud af indsatsen på området?

Dine mål skal altid være:

 • Konkrete
 • Realistiske
 • Målbare

Det kan både dreje sig om et enkelt mål, flere mål og eller delmål i et og samme projekt.

3. Tegn

Hvilke succeskriterier er der på vej mod målet?

Hvad er det for nogle tegn i hverdagen, der indikere at projektet nærmer sig målet og hvordan vil du registrere dem?

Også her skal du sørge for at være konkret og realistisk i udarbejdelsen og det er vigtigt at vide, hvad man kigger efter i praksis, så man efterfølgende har mulighed for at evaluere. 

4. Tiltag

Hvad skal der ske, for at du kan opnå det eller de fastsatte mål?

Hvad skal du have sat gang i, og hvordan vil du gøre det?

Lav også en beskrivelse af, hvad det vil kræve af de forskellige aktører? 

Hvad kræver tiltagene af for eksempel af personalet, og hvad kræver det af barnet, for at barnet, når sine mål?

Hvad kræver det af deltagerne i projektet, for at de får implementeret de ændringer, der er det endelige mål.

5. Evaluering

Evaluering skal ske løbende og ikke bare til sidst, så du hele tiden kan justere indsatsen i forhold til målet.

Den hjælper til at reflektere over, hvor langt man er nået i projektet, og om der skal mere eller andet til at få bragt projektet i mål. 

Til slut kan du så gøre status på, hvor langt du nåede med det færdige projekt, og definere, hvilke skridt der er nødvendige at tage i fremtiden. 

SMTTE som planlægningsmodel sikrer, at den vigtige evaluering tænkes ind i processen omkring barnets udvikling, og evalueringer et nødvendigt og vigtigt arbejdsredskab i det pædagogiske arbejde.

I hvilken grad er målet nået?

På hvilke punkter er målet nået?
Hvordan punkter er målet IKKE nået?

Hvad skal der ske fremadrettet i forhold til mål i lyset af det, der nu er opnået. 

Find ud af, hvordan skal de enkelte mål evalueres – evt. allerede inden du går i gang med de resterende 4 punkter.

 • Hvad skal evalueringen bruges til?
 • Hvordan skal den bruges?
 • Hvem skal stå for at evaluere projektet?
 • Hvilke værktøjer er velegnede til at evaluere de enkelte mål?
 • Hvornår i processen skal der evalueres?
 • Hvordan formidles evalueringen bedst, og hvem er den færdige evaluering til?

Som du måske kan se, er modellen velegnet i mange andre sammenhænge end blot pædagogiske. 

Den kan faktisk bruges hver gang, der skal arbejdes med enkelte personer eller projekter, der involverer flere mennesker uanset alder.

 

Dagens Gossip