Adjektiver

webmaster

320 uger siden

|

01/05/2018
Studie
Adjektiver
Hvad er adjektiver? Få svaret her.
Adjektiver (tillægsord) siger noget om egenskaber ved ting og levende væsener. Adjektiver lægger sig til substantiver (navneord) og (pronominer) og beskriver personer, ting osv. fx en underholdende mand, et stort smil, en lykkelig barndom.

Dagens topnyheder

Adjektiver giver sproget farve og får det til at blomstre. En roman uden adjektiver ville være, som en film uden farve og lyd. Adjektiver er et vigtigt materiale for forfattere.

Adjektiver

Adjektivet bøjes efter det ord det lægger sig til, og det kan stå både foran og efter dette ord:

  • en sort kjole, et gyldent sjal, kjolen er sort, sjalet er gyldent. 

Hvordan bøjes adjektiver?
Adjektiver kan bøjes i køn, ental og flertal samt bestemthed:

  • en hvid trøje, et hvidt hus (intetkøn og fælleskøn) 
  • et hvidt hus, flere hvide huse (ental og flertal) 
  • en grøn græsplæne, den grønne græsplæne (ubestemt og bestemt) 
  • et rødt æble, det røde æble (ubestemt og bestemt). 

Adjektiver bøjes ligesom de navneord, de beskriver. De bøjes derfor efter n-ord (ord du kan sætte en foran), t-ord (ord du kan sætte et foran), tal og bestemthed.

Adjektiver får ingen endelse, når det lægger sig til et ubestemt n-ord (fx en bluse), men tilføjer som regel -t ved t-ord (fx et hus), -e i flertal og bestemt form.

Nogle enkelte adjektiver tilføjer ikke -t ved t-ord, fx et spansk hus og et fransk produkt. Det samme gælder adjektiver, der ender på en vokal, fx et moderne hus og et lilla tørklæde. Men der er altid undtagelser, og i denne sammenhæng er det ord som fri og ny, samt ord der ender på -å.

De fleste adjektiver (tillægsord) kan gradbøjes. Det betyder, at adjektivet beskriver forskellige grader, som er  sammenlignelige. Tillægsord tilføjer -ere eller -re i højere grad og -est eller -st i højeste grad.

Adjektiver med flere stavelser gradbøjes oftest ved at sætte mere og mest foran grundformen.

Gradbøjning af uregelmæssige adjektiver
Der findes en lille gruppe af adjektiver, der ændrer vokal eller helt ændrer form, når de bøjes. De kaldes uregelmæssige adjektiver.

Se også: Ordklasser

Se også: Substantiver

Se også: Verber