Analyserende artikel

Skrevet af webmaster

313 uger siden

|

07/06/2018
Den analyserende artikel er ikke en artikel i klassisk forstand, den er en særlig genre, som man skriver på gymnasiet, universitet og i litterære tidsskrifter. Det er en analyse af en tekst, eller med andre ord en skriftlig tekstanalyse.

Dagens topnyheder

Den analyserende artikel minder mest om litteraturgennemgang i klasseundervisningen. Du skal med andre ord ”splitte”  teksten ad, hvilket vil sige analysere, fortolke og perspektivere ved brug af terminologien fra danskundervisningen, og på den måde trække tekstens essens ud i en skriftlig form.

Analyserende artikel

Før du begynder at skrive, skal du naturligvis læse teksten igennem med fokus på at finde dit tema eller din indgangsvinkel, i forbindelse med opgaveformuleringen, til det du vil skrive. Når det er gjort, så læser du teksten igen, men denne gang tager du notater, om alt hvad der er relevant. Hvad er det for en genre? Hvad og hvem handler teksten om? Hvad er vigtigt at huske i forbindelse med dit tema og din valgte indgangvinkel? Lad din overskrift afspejle tema og indhold og husk, din overskrift er for din artikel, hvad butiksvinduet er for en butik: Den skal give læseren lyst til at kigge nærmere på din artikel!

Køreplan for den analyserende artikel

I brede penselsstrøg kan du bygge din analyserende artikel op, eller komponere den, om du vil, i tre hoveddele: Indledning, hoveddel og afslutning.  Lad os uddybe disse punkter lidt.

Indledning

Indledningen er det sidste, du skriver! 

Og forklaringen er ganske enkelt den, at en indledning bør tage udgangspunkt i konklusionen på din analyserende artikel.

Spørg dig selv hvad indledningens funktion er? 

Ja, du skal kort ridse op, hvad dit tema og din indgangsvinkel er, og du skal kort præsentere den tekst, du skal til at analysere. Men, det er også her, du skal fange læserens interesse, og hvordan gør man det? Fx:

  • Start med en overraskende sætning
  • Med et provokerende eller uventet spørgsmål
  • Med et citat fra et nervepirrende citat fra den tekst, du analyserer eller et citat fra en kendt personlighed, der siger noget om dit emne.

Hvis du lægger ud med et overraskende eller provokerende udsagn, så din læser er lige ved at få kaffen galt i halsen, så har du læserens fulde opmærksomhed fra den første sætning! 

Hoveddel

Den analyserende artikels hoveddel består af tre dele:

Analyse: Danskfaglig analyse af teksten. Fortælleteknik, personkarakteristik, tid og miljø o.s.v..

Fortolkning: Her redegør du for tema+budskab i teksten. Hvad forsøger teksten at formidle? Vurdering af teksten i forlængelse af opgaveformuleringens fokus. 

Perspektivering: Her placerer du teksten i sammenhæng med den tid og de omstændigheder, der herskede, da teksten blev til. Nævn eventuelt andre forfattere, der har skrevet noget tilsvarende.

Afslutning

Ved den analyserende artikels afslutning, er det fint, hvis du kan lave en sammenkobling tilbage til indledningen i din afrundende konklusion, og derfor skriver du indledningen tilsidst.