Appelformer

14/05/2018 15:00

webmaster

Studie
Appelformer
Hvad er appelformer?
Den græske filosof Aristoteles (384-322 fvt.) formulerede tre appelformer, som han mente var anvendelige indenfor retorik til at overbevise modstandere om sit synspunkt.

Mest læste i dag

Disse tre klassiske appelformer har vist sig at fungere godt i arbejdet med argumentation. De tre appelformer er logos, patos og etos.

Appelformerne er de midler, som afsenderen (fx, taler, forfatter, journalist, medieperson, markedsførings- person eller politiker) af en tekst, tale eller reklame har til rådighed for at overtale sit publikum.

Lad os slå fast med det samme, at det sjældent at se en ren form for enten logos, patos eller etos. Du finder  oftest en blandingsform af appelformerne i de fleste taler, bøger, artikler, nyhedsindslag, reklamer og politiske programmer. 

Appelformer

Hvad betyder logos?

Logos er appellen til fornuften. Den er intellektuel og er især knyttet til argumentationen, dvs. at et godt underbygget argument er logosappellerende. Alle former for fakta støtter logos. Begrebet pop-logos bruges om appeller, der tilsyneladende er logosappellerende, men måden hvorpå appellen bruges er utroværdig. 

En logos afsender  (fx, taler, forfatter, journalist, medieperson, markedsføringsperson eller politiker) appel-lerer altså til modtagerens fornuft og logiske sans.  Afsenderen fremlægger desuden sit budskab på en saglig facon, uden brug af farverige eller følelsesladede ord, bestræber sig på at være objektiv og argumenterer og underbygger sine synspunkter med fakta, i form af alt hvad der kan måles og vejes, såsom tal og statistikker. 

Hvad betyder patos?

Patos er en appelform som bruges ved tale, samtale eller lign. Denne form lægger vægt på at man appellerer til følelserne blandt tilhørende. Den anvendes ofte som et retorisk virkemiddel i forbindelse med taler, reklamer mm, hvor den har en specielt god evne til at overbevise de tilhørende om noget bestemt. 

En patos afsender (fx, taler, forfatter, journalist, medieperson, markedsføringsperson eller politiker) appel-  lerer altså til modtagerens  følelser. Det kan være alle afskygninger af følelser, der appelleres til med værdiladede ord, alt efter hvad afsenderen gerne vil opnå. Hvis afsenderen har et humanitært sigte med sit budskab, såsom indsamling til jordskælvsofre, så vil han/hun appellere til medfølelse. Er afsenderen fortaler for det ekstreme højre, så  kan det være misundelse, had og racisme, der appelleres til.

Hvad betyder etos?

Etos, eller Ethos kommer af græsk og handler om den troværdighed en afsender har over for en modtager. Det er et retorisk fagbegreb og udgør, sammen med logos og patos, de tre appelformer, der stammer fra Aristoteles. 

Appelformen etos afsender (fx, taler, forfatter, journalist, medieperson, markedsføringsperson eller politiker) appel- lerer altså for at opnå  troværdighed  og få modtagerens tillid. Dette kan opnås med forskellige virkemidler. Hvis det fx handler om reklame for et medicinalprodukt, så kan afsenderen: 

  • 1. lade en allerede kendt, populær og troværdig person fremføre budskabet
  • 2. lade en person der har erfaret et positivt resultat med produktet fortælle sin historie
  • 3. Lade en ekspert på området, og gerne i en hvid kittel, fremføre budskabet

Få tjek på hvordan du bliver appelleret til

Uanset om du selv skal bruge disse appelformer til noget i dit arbejde eller ej, så kan vi alle have glæde af at højne vores bevidsthed og opmærksomhed overfor alle de budskaber, vi bliver bombarderet med i hverdagen. 

Så når du i fremtiden fx læser avisen, ser en reklame eller et indslag i nyhederne, så stil dig selv følgende spørgsmål:   

  • Hvad vil afsenderen gerne overbevise mig om? 
  • Og hvilken appelform bliver jeg udsat for?