Erindring

webmaster

305 uger siden

|

10/09/2018
Studie
Erindring
Sådan skriver du en erindring.
Erindringer handler om forfatterens eget liv. En erindring kan være et minde eller en begivenhed, som sættes ind i en sproglig ramme, der gør teksten interessant for andre at læse.

Dagens topnyheder

Erindringer er en populær genre. Boghandlerne er fyldt med selvbiografier og erindringer om sportsstjerner, musikere, politikere og alle mulige andre mennesker.

Erindringer inviterer andre mennesker ind i personens liv. Erindringer sælger, og derfor udgives de ofte ved december, så folk har noget at skrive på ønskesedlen. 

Hvad er en erindring?

1. En erindring betegnes inden for psykologien som episodisk hukommelse. Oplevelser og ting, man husker fra sit liv. Men en erindring er personlig. Det vil sige, at det er kun udtryk for, hvordan vedkommende selv husker det. Hvis en erindring omhandler en episode med andre mennesker, kan disse andre mennesker i sagens natur have en anden erindring om episoden. 

2. Som tekstmæssig genre er erindring en sproglig formidling af en episode, en oplevelse eller en tid i dit eget liv. Erindringer går bagud i tiden. 

3. Inden for litteraturen skrives erindringer typisk sent i livet, eller i hvert fald når man har været igennem en række oplevelser i livet. 

4. En erindring skal ikke komme frem til en bestemt pointe. Det kan den godt, men det er ikke nødvendigt. En erindring er et tilbageblik på noget virkeligt, der er sket i ens liv.

5. Erindringer kan minde om en dagbog. En slags dokumentation for noget oplevet. 

6. En erindring skal tage fat på noget væsentligt. Noget, der har haft betydning for personen. Det kan være noget glædeligt, sørgeligt eller skæbnesvangert. 

7. Erindringer kan handle om noget fra en bestemt tid i vedkommendes liv, fra barndommen, voksenlivet eller bare en bestemt dag eller time. 

Sådan skriver du en erindring

1. En erindring skrives i jeg-form og er komplet subjektiv. 

2. Erindringer skrives i datid, da du ser tilbage på en tid eller en episode. 

3. Når du skriver erindringer, skal du prioritere. Ikke alt skal med. Teksten skal være interessant for andre end dig selv, så derfor skal du fokusere på det væsentlige. 

4. Skriv flydende og anlæg din egen stil, som du følger i dit sprog. 

5. Brug sanseindtryk. Hvordan lugtede der? Hvordan var vejret? Lyde, lys og fysiske følelser. Det hele kan være med, så længe det er med til at forstærke læserens oplevelse. 

6. Skriv gerne i scener. Hvor var vi, hvordan så der ud, hvem var der, og hvad skete der så? Du skal skabe billeder i hovedet på læseren, så jo mere detaljeret du kan beskrive din erindring, jo bedre. Så længe det har relevans eller symbolsk betydning for teksten. En erindring må ikke have karakter af et CV eller være en tør opremsning af begivenheder. 

7. Som udgangspunkt er erindringer kronologiske. Men du må gerne springe i tid for at skabe dynamik og uforudsigelighed i teksten. Det vigtigste er her at gøre opmærksom på, hvor vi befinder os i erindringen, så læseren er med på sporet. 

8. Du må gerne komme med din personlige bemærkninger undervejs. Hvordan oplevede du dét? Men sørg for at være tydelig i teksten med, hvornår noget er din betragtning set med nutidens blik og hvornår noget er en udfoldelse af et hændelsesforløb. 

9. Få andre til at læse din tekst igennem undervejs og bagefter. Det er altid svært at vide, hvornår noget man skriver er godt og relevant for andre med ens eget blik.