Eventyrtræk

Her kan du læse om eventyrtræk - Foto: Den Grimme Ælling.

Rigtig mange eventyr begynder med der var engang og slutter med og de levede lykkeligt til deres dages ende. Men hvad består et eventyr egentligt af og hvad er et eventyrtræk? Hvordan er det bygget op? Og hvor kommer eventyr fra?

De fleste fiktionsgenrer har undergenrer, fx gysere, science fiction, trivial, krimi, kærlighed, psykologiske romaner, eventyr og mange flere, og disse undergenrer har bestemte kendetegn i deres opbygning, og for eventyrets vedkommende kaldes disse kendetegn for eventyrtræk.

Hvor kommer eventyr fra?

Eventyrfortælling var oprindelig mundtlige fortællinger, der blev fortalt fra generation til generation uden at blive skrevet ned. Eventyrerne gav, og giver stadig, forklaringer og løsninger på menneskelige problemer og dilemmaer, og de sender oftest hovedpersonen igennem nogle svære udfordringer, der må overvindes, for at det gode til sidst kan vinde over det onde.

I det 17. og 18. århundrede samlede flere europæiske forfattere de mundtlige overleverede eventyr i eventyrsamlinger, og vi kan fx takke brødrene Grimm for, at vi stadigvæk kan genfortælle de klassiske, elskede eventyr som blandt andet Askepot, Tornerose, Snehvide og Hans og Grete, fordi de nu er nedskrevet. 

Der findes to typer eventyr: folkeeventyret og kunsteventyret.

Hvad er et folkeeventyr?

Folkeeventyr er nogle af de ældste fortællinger, der findes. De er blevet fortalt utallige gange gennem  århundreder. Eventyrfortæller rejste rundt og fortalte eventyr, hvis oprindelse er ukendt. Det var en kærkommen underholdning for fattige bønder, der kunne drømme sig ind i en magisk verden, hvor selv en fattig, ulykkelig Askepot kunne blive dronning og leve lykkeligt til sine dages ende! 

Men eventyrerne var ikke udelukkende underholdning, de havde også både en opdragende funktion og en morale, og var desuden bygget op af ganske bestemte elementer, som vi i dag kalder eventyrtræk.

Hvad er et kunsteventyr?

Kunsteventyrene blev populære engang i 1800-tallet, da flere forfattere, inspireret af de nu nedskrevne folkeeventyr, begyndte at skrive eventyr. Den største forskel på et folkeeventyr og et kunsteventyr er, at kunsteventyret er skrevet af en kendt forfatter som fx H.C. Andersen.  

Kunsteventyret ligner folkeeventyret en hel del, men der er også forskelle, som det vil fremgå af de følgende eventyrtræk.

Eventyrtræk

Handlingen i et eventyr er oftest bygget op i 3-deling: Hjemme-Ude-Hjemme

  • Hjemme: Handlingen starter hjemme, hvilket ofte er på et slot eller i en fattig familie.
  • Ude: Ude udspiller sig ofte i et magisk univers, der er befolket med hekse, trolde og andre forunderlige væsner fx talende dyr eller  ting. Det er her hovedpersonen oftest skal overvinde forhindringer, så eventyret kan få en happy ending, og sørge for at det gode vinder over det onde.
  • Hjemme: Hjemme igen kan være tilbage på slottet eller i den fattige familie, som nu er blevet rig, eller det kan være et nyt hjem, hvor hovedpersonen kan leve lykkeligt til sine dages ende.

Temaerne for begge former for eventyr er eviggyldige. Det vil sige, at det er emner, som enhver kan forholde sig til - til enhver tid.

Det er emner om livet som menneske, fx kærlighed og had, lykke og ulykke, sorg og glæde, liv og død.

 

Dagens Gossip