Hvordan skriver man et essay?

Skrevet af webmaster

238 uger siden

|

25/10/2019
Hvordan skriver man et essay?
Sådan skriver man et essay.
Hvad dækker ordet essay over, og hvordan skriver man et essay?

Dagens topnyheder

Essay er er et af de lettere opgaver at gå til og kræver blot en kort introduktion, men arbejdet er afhængig af, at man forstår, at hvor genren adskiller sig i forhold til andre typer af tekster.

Hvad er et essay?

Et essay kan enten tage udgangspunkt i overvejelser, som man gør sig personligt, men kan også tage udgangspunkt i, hvad andre kilder har skrevet. 

Selve ordet essay kommer fra ordet Essai, der er fransk og betyder ’at afprøve’ eller ’at forsøge’.

Formatet er altid kort og har en del tilfælles med en kronik, der er en genre, der ligger tæt på, når det kommer til artikler. 

Kronikken er meget dansk og kendetegner sig ved, at man tager udgangspunkt i et problem, der er aktuelt, men samtidig rummer et personligt afsæt.

Men til forskel fra kronikken, afrunder man ikke essay med en konklusion, der er kendt for at have en åben afslutning, der blot afrunder pointerne, og derimod viser tilbage til selve indledningen i stedet.

Det første essay, som man kender til, går helt tilbage til 1580 og bærer navnet "Essais de Michel de Montaigne”.

Sådan skriver man et essay

Det er især i dansk og engelsk som fag, at du har brug for at vide svaret på spørgsmålet, hvordan skriver man et essay?

Når du får det som opgave, får du altid en tekst udleveret, som du skal tage udgangspunkt i, og så skal du forholde dig til og diskutere de problemer og spørgsmål, som du støder på. Det forventes også, at du reflekterer over, hvad der findes af mulige svar samt mulige løsninger.

Dit arbejde skal vise at du:

  • Forstår teksten.
  • Har indsigt i den.
  • Kan reflektere over synspunkter og problemstillinger.
  • Kan udtrykke dig personligt såvel som selvstændigt. 

Kom godt fra start

Gør dig følgende overvejelser, inden du begynder at skrive og tænke, hvordan skriver man et essay?

  • Hvad er hovedemne?
  • Hvad ved du om emnet?

Her skal du tænke i titler, forfattere, udbredelse og ikke mindst holdninger.

Du bør også lave noter angående, hvordan du kan gå til opgaven og emnet.
Hvad ved du om perioden?
Hvad er fakta og fiktion?
Hvilken struktur og persontegninger vil du have med?

Vælg tre pointer ud fra det du ved, så du har konkrete vinkler at arbejde med.

Opbygning af essay

Du skal sørge for at have dette med:

  1. Indledning – beskrivelse af emne - Husk altid at nævne titlen forfatteren og ikke mindst årstallet for udgivelse.
  2. Uddybning – undersøgelse af emnet og karakterisering det.
  3. Konklusion – refleksion over emnet. 

Kig efter ting, der springer i øjnene, for at skrive en god opgave.

Hvad undrer du dig over?  

Kan du spotte, om der for eksempel optræder mangelfulde forklaringer eller måske endda selvmodsigelser.

Kig efter konkrete og billedskabende eksempler, abstrakte refleksioner og inddrag teksten fra selve opgaven.

Det handler om at afsøge, og ikke om at forstå, så du skal så at sige bringe din undren op på et højere plan. 

Husk, at du ikke skal forsøge at overbevise nogen omkring rigtigheden af dine synspunkter. Det er jo et essay og ikke en kronik.

Og pas på med ikke at komme til at skrive noget indforstået, for din læser kender hverken til tekst eller emne. 

Hvad skal du ellers huske, når du skriver et essay?

Et er, hvordan man skriver et essay, og noget andet er, hvordan du strukturerer opgaven, så læseren kan mærke dit engagement. 

Derfor skal du sørge for at holde dig til et levende sprog, samtidig med at du ikke springer rundt undervejs, men holder fokus.

Og det kan godt være lidt udfordrende med opgave, der hviler så meget på dine refleksioner, men hvis du inddrager teksten undervejs, gør det også arbejdet lettere på dette punkt, for så kan du for eksempel gå mere systematisk til værks. 

Du bør også huske, at dit essay skal forbinde afsenderens (forfatterens) tanker og holdninger med de tanker og holdninger, som du gør dig, for din læser skal få indblik i begge dele.

Derfor skal forfatterens holdninger præsenteres såvel som de refleksioner og ikke mindst overvejelser, som du gør dig.

Selvom du måske er enig med forfatteren på et eller flere punkter, skal du sikre at dit personlige præg fortsat fremgår tydeligt undervejs i opgaven, så vær grundig på dette punkt, når du gennemgår din opgave.

Husk, at din opgave max. må fylde tre sider.