Introducerende artikel

webmaster

318 uger siden

|

14/05/2018
Studie
Introducerende artikel
Hvad betyder Introducerende artikel? Få svaret her
I en introducerende artikel præsenterer du dit emne for den forudsætningsløse læser. Det vil sige, at læseren ikke kender til stofområdet og din behandling af det endnu. Derfor gælder det om at være præcis og klar i spyttet i en intro-artikel.

Dagens topnyheder

Når du skal skrive en introducerende artikel, gælder det om at sætte sig ind i, hvilke elementer af hele dit tekstmateriale, der vil være relevant at fremhæve for at inspirere og engagere modtageren.

Og her er det vigtigt at have for øje, at læseren ikke nødvendigvis kender til emnet. Derfor skal vedkommende tages i hånden. Du skal også tænke på målgruppen for din tekst. Hvis du skriver til unge i niende klasse, skal det sproglige niveau i en introducerende artikel selvfølgelig ikke være lige så højt, som hvis du skriver en akademisk artikel.

Introducerende artikel

Modtageren af en introducerende artikel vil typisk være en læser af en avis, en underviser og/eller en eksaminator på din uddannelse eller en bruger af din hjemmeside. Dit sprog skal være præcist, let forståeligt og varieret. Du kan tage udgangspunkt i det retoriske pentagram i dit arbejde med en introducerende artikel og overveje følgende:

Det retoriske pentagram

 • Du er afsender og har faglig viden om emnet. Hvad ville du ønske at vide om emnet som introduktion, hvis du ikke kendte noget til området på forhånd?
 • Hvilken rækkefølge skal elementerne placeres i? 
 • Hvem er modtagerne, og hvad er deres interesser og forudsætninger?
 • Hvordan vil du udtrykke dig sprogligt?

Din introducerende artikel skal bestå af en indledning(machet), en uddybning og en afslutning. Du skal også gøre dig overvejelser om, hvilke sproglige virkemidler, du vil bruge, og hvordan din rubrik og underrubrik (det vil sige din overskrift og under-overskrift) skal lyde.

Rubrikken bør ikke være længere end et par ord eller en sætning, og det er altid en god ide at bruge verber i nutidsform. Det gælder generelt i skriftlig formidling, da det får sproget til at fremstå livligt og direkte.

I underrubrikken koger dit budskab ned til en eller to sætninger. Hvis du skal sammentrække indholdet i din introducerende artikel på et par linjer, hvordan ville det så lyde? Du kan eventuelt lade dig inspirere af andre avisartikler. Din underrubrik skal besvare, hvad der er tale om/hvem der omtales/hvordan der argumenteres. Derefter følger din manchet(også kaldet anslag), som er de første par linjer en introducerende artikel.

Du kan overveje, hvordan du slår artiklen an i form af en slagkraftig sætning, der sætter scenen. Det kan være noget spektakulært, dramatisk eller kontroversielt. Men selvfølgelig sagligt og objektivt. 

Rubrik, underrubrik og manchet er de tre elementer, der skal trække læseren med ind i din tekst og klæde vedkommende på til at læse resten. 

Derefter følger hoveddelen af intro-artiklen, hvor du folder dit budskab ud og giver læseren et overblik over emnet og dets relevant. Denne del skal fylde mest og løbende blive mere uddybende. Du kan bruge eksempler og citater, og hvad du ellers tænker er relevant for at gøre læseren interesseret i emnet.

Du skal fremhæve, generalisere og sammenkoge væsentlige pointer, der leder læseren videre til at tage fat på resten af dit samlede tekstarbejde. Der er her, du skal demonstrere din analytiske såvel som sproglige sans, og det er her, du skal vise, at du kan administrere dit stofområde. 

For at skabe luft og struktur i teksten, kan du overveje at benytte dig af mellemrubrikker. Det vil sige overskrifter på delelementerne i den introducerende artikel. Behovet herfor afhænger af længden på teksten, som igen afhænger af formalia eller det maksimale antal ord i den artikel, du skal skrive.

I din afslutning skal du knytte an til det foregående, herunder indledning og hovedpointe i rubrik og underrubrik og perspektiver hoveddelen. Her kan du med fordel skrive en mellemrubrik, der synliggør, at der er tale om afslutningen på den introducerende artikel. 

Her følger en række huskeregler

 • Der skal ikke være punktum efter rubrik og underrubrik, og her skal du bruge større skrifttype og eventuelt med fed. 
 • Anfør hvilken tekst du redegør for indholdet af.
 • Vær objektiv. 
 • Markér citater ved hjælp af citationstegn. 
 • Der er tre led i et citat. Byg op til citatet, bring citatet og kommentér citatet. 
 • Sørg for, at læseren kan føle at blive sat ind i emnet ved blot at læse rubrik, underrubrik og mellemrubrik, og sørg for, at der er en kontinuerlig sammenhæng i disse. 

Her følger en række ting, du bør undgå i en introducerende artikel

 • Undgå at skrive i jeg-form. 
 • Undgå formuleringer som “Jeg vil …” 
 • Undgå for mange citater. De skal være velvalgte og falde naturligt. 
 • Undgå vage formuleringer såsom “både og, på den ene og anden side.