Konsolidering

14/04/2020 19:15

webmaster

Studie
Konsolidering
Her kan du se, hvad der ligger i begrebet konsolidering og i hvilke sammenhænge konsolidere bruges.

Mest læste i dag

Ordet konsolidering stammer fra det latiske consolidare – at fastgøre. Det er dannet af con, der betyder 'med' og en afledning af ordet solidus, der betyder 'massiv'.

Konsolidering

Konsolidering handler om at gøre noget mere solidt eller stærkere. Det kan for eksempel handle om at styrke ens position på markedet eller at styrke den magt som man har inden for et område, men det kan også handle om at styrke sådan noget som læring eller jorden og mange andre ting.

Konsolidering er kort fortalt en beslutning, der leder frem til en større andel af egenkapital, når det handler om virksomheder.

Det skal forstås sådan, at nogen kommer med en pose penge - en eller anden form for indskud, som for eksempel kan være et ejerindskud eller aktiekapital i en virksomhed, der gør det mere modstandsdygtigt over for eventuelle tab.

Men det kan som sagt også handle om at styrke sådan noget som læring.

Konsolidere selskaber

Konsolidering er en tidskrævende opgave, når det handler om regnskaber, fordi det betyder, at finansielle data skal konsolideres på tværs af forskellige selskaber og regnskaber.

Det vil sige, at man skal lægge noget sammen fra top til bund, og det er noget af en opgave, når sådan noget som bl.a. forskellige kontoplaner og økonomisystemer skal forenes.

En sådan konsolidering vil finde sted, hvis to selskaber skal lægges sammen. Det kan være et moderselskab og et datterselskab, men det kan også dreje sig om to helt forskellige selskaber, der skal lægges sammen.

En sådan konsolidering kan enten laves manuelt eller gøres lettere ved at benytte et værktøj, der er specielt fremstillet til dette.

Økonomi

Konsolidering behøver ikke at være forbeholdt virksomheder. Man kan lige så vel tale om at konsolidere en nationalstats økonomi som sin private økonomi. 

Det vil sige, at man gennemgår gældsposter og får skåret ned på dem eller afviklet dem anderledes, så det bliver billigere og man opnår større likviditet eller at man finder nye indtægtskilder eller øger de tilstedeværende.

For at tage et jordnært eksempel kan man passende tage udgangspunkt i en privatøkonomi.

Hvis man ønsker at foretage en konsolidering af denne, vil man eksempelvis skulle se på:

 • Er der smålån, der kan sammenlægges, så afdrag og eller renter bliver færre?
 • Er der kreditkort som kan bruges til at sprede eller eller afbetale dyrere lånekilder?
 • Er der kreditkort som bør sløjfes eller betales ned?
 • Kan det betale sig at omlægge lånet til boligen, så det bliver billigere at side på månedlig basis.
 • Gennemgår sit budget og ser på, om der er udgifter der kan skæres væk eller mindskes. Det kan være sådan noget som at lave madplaner, så der bruges færre penge på indkøb eller at droppe abonnementer til tjenester som kan undværes.

Konsolidering behøver dog ikke at ske i form af besparelse alene, selvom det er en god idé at inddrage den side også.

Konsolidering kan også ske ved at øge pengestrømmen. Det kan for eksempel ske ved, at man:

 • Tager et ekstra job på deltid ved siden af sit fuldtidsjob eller uddannelse.
 • Opretter en virksomhed ved siden af sit job, så man har mulighed for at tjene flere penge.
 • Får en lønforhøjelse
 • Finder en anden kilde til indkomst end hovedkilden for eksempel sporadisk arbejde ved siden af.

Konsolidering af læring

Når det handler om konsolidering i forhold til læring, menes der at læringen skal fæstne sig hos den studerende eller eleven.

Indenfor undervisning taler man om, at der er 5 faktorer, som man skal holde sig for øje, når man underviser andre eller lære fra sig.

Konsolidering af læring består af:

 • Repetition
 • Dialog
 • Refleksion
 • Vurdering 
 • Opsummering

Repetition:

Ved repetition bliver stoffet gentaget og det bearbejdet på forskellige niveauer og måder.

Dialog:
Ved dialog skal læringen italesættes, og det bliver den ved at de studerende eller eleverne diskuterer emnet.

Refleksion:

Her skal den studerende eller eleven reflektere over emner som strategi, udfordring mm.

Vurdering:

Her skal der opstilles en række succeskriterier, som den studerende eller eleven, læreren eller de andre studerende eller elever skal forholde sig til.

Opsummering:

Her fremhæves de vigtigste pointer.

Jord

Når det handler om konsolidering i forhold til jord, drejer det sig om processer i forbindelse med byggeri.

Når et byggeri opføres, resulterer det i, at spændingerne i jorden under fundamentet øges.

Det kan både dreje sig om udvidelse eller sammentrykning af jorden i forbindelse med jordens kontrapunkter og de ændrede spændinger.

Det kan for eksempel betyde, at der presses vand op fra jorden under bygningen.