Litterær artikel

Skrevet af webmaster

306 uger siden

|

08/07/2018
Litterær artikel
Hvad er en litterær artikel?
En litterær artikel handler om at analysere, fortolke og formidle forståelsen af fiktionstekster. Her kan du se, hvordan en litterær artikel skal opbygges, og hvad den skal indeholde.

Dagens topnyheder

I en litterær artikel er en opgavegenre, der går ud på at analysere en eller flere fiktionstekster, men det er ikke nok at analysere alene.

Teksterne skal også fortolkes, og alt skal forklares, så udenforstående let kan sætte sig ind i, hvad de pågældende tekster omhandler.

Når du formidler forståelsen af teksterne, skal du klargøre, hvad der er tekstens intention, og herefter sandsynliggøre dine påstande.

Det gør du ved at begrunde din påstande med eksempelvis citater og iagttagelser, hvor du benytter analyse.

Litterær artikel

En opgaveformulering kan nogle gange stille helt specifikke krav til, hvad der skal fokuseres på.

Det kan eksempelvis være, at du bliver bedt om at forholde dig til selve genren eller til litteraturhistorie og ud fra det inddrage andre analyseområder, der er relevante for opgaven.

Når du skriver en litterær artikel, skal du bruge dansk faglige begreber og holde fokus på tekstanalysen, så du må for eksempel ikke begynde at krydre opgaven med dine egne holdninger.

Sørg for at holde opgavens længde omkring 3-4 sider.

Skriveprocessen i den litterære artikel

Selve skriveprocessen i en litterær artikel kan inddeles i fire faser.

 • Førskrivning
 • Disponering
 • Skrivning
 • Redigering

Du bør ikke springe nogle af faserne over, da de alle sammen danner et godt fundament for den færdige opgave.

Førskrivning

I denne fase arbejder du i notatform.

Anvend de begreber, som du har lært i forbindelse med tekstanalyse til at analysere og fortolke teksten.

Find frem til de væsentligste træk, og gør evt. brug af en analysemodel.

Disponering

I fasen her skal du finde frem til, hvordan du ønsker at formidle tekstarbejdet til din læser.

Din opgave skal tilrettelægges, så der er en rød tråd igennem hele artiklen.

Du skal her finde ud af, hvordan du laver en indledning, der fanger læserens interesse og præsenterer din opgave og dens fokus meget præcist.

Du skal gøre dig klart, hvad dit fokus for forståelsen af teksten er, og derefter finde ud af, hvordan du laver en fortolkning, der samtidig fastholder dit fokus.

Skrivning

Her er det vigtigt, at du får sat dit personlige præg uden at involvere dine personlige meninger.

Gør rede for:

 • Din indledning
 • Dit fokus
 • Din vinkling
 • Fortolkning
 • Perspektivering
 • Din afslutning

Redigering

I den sidste fase, skal du sikre dig at der er en god sammenhæng i din opgave.

Tjek om:

 • din indledning vækker interesse, og om den er fokuseret og informativ nok
 • sproget er præcist og om analyse og fokus er på plads
 • du går tæt på teksten og har husket at dokumentere, citere og henvise 
 • fortolkningen og perspektivering er på plads
 • du har stavet korrekt og at navne, citater mv. er korrekte
 • du har alt med fra opgaveformuleringen og får vist, at du har et godt overblik over teksten.

Sidst men ikke mindst skal du spørge dig selv, om du får demonstreret, at du er i stand til at bevæge dig fra det konkrete, som når du analyserer af et element, til et abstrakt niveau, hvor du ser på emnet i et større perspektiv.

Sådan opbygger du en litterær artikel eksempel

Det er vigtigt, at der er en tydelig struktur i din opbygning.

Opbygningen af en litterær artikel bør indeholde fem hovedpunkter. 

De fem afsnit kan med fordel underinddeles, men det skal fremgå tydeligt for din læser, hvornår du bevæger dig fra et hovedpunkt til et andet.

Del din opgave op i:

 • Indledning 
 • Analyse 
 • Fortolkning 
 • Perspektivering 
 • Afrunding 

Indledning: Her skal du sørge for at læseren fanges, og der skal være en kort præsentation af teksten.
Antyd dit fokus og præsenter din vinkling, gør stoffet vedkommende og introducer analyseteksten. 

Analyse: Lav en metodisk tekstanalyse, hvor du udvælger de vigtigste elementer i en analysemodel og fremdrager de virkemidler, som fører frem til fortolkningen. Forsøg aldrig at få samtlige elementer af analysemodellen presset ind. Vis i stedet, at du forstår at udvælge.

Fortolkning: Her skal der fortolkes på basis af analysen. Saml dine analyseresultater, og præsenter dit samlede bud på en forståelse af teksten.

Perspektivering: Sæt teksten i forhold til genren, perioden eller forfatterskabet, alt efter, hvad opgaveformuleringen beder om, og husk at begrunde dine valg.

Afrunding: Lav en god afslutning på opgaven, hvor du har en konklusion, der opsummerer, hvad du fandt frem til og viser, at din røde tråd er tilstede hele vejen i gennem.

Følger du disse råd, kommer du ikke bare helskindet gennem din litterære artikel, du optimerer din arbejdstid og kommer også ud med et godt resultat i den anden ende.