Perspektivering

23/07/2018 10:00

webmaster

Studie
Perspektivering
Alt hvad du bør vide for at skrive en god perspektivering.
En perspektivering er ofte en del af de større skriftlige opgaver, og den skrives, efter at du har færdiggjort konklusionen. Find ud af, hvad en perspektivering er, og hvordan du bedst skriver den her.

Mest læste i dag

Perspektivering er ikke svært, men det kræver, at du er sat ind i, hvilke muligheder du har med lige præcis den opgave, som du sidder med.

Perspektivering

Ved afslutningen af dit projekt, skal du hæve dig over din opgave og sætte tingene ind i en større sammenhæng. 

Der er ikke tale om en anden konklusion eller vurdering, og du skal ikke starte nye diskussioner.

For at perspektivere betyder, at du kigger på emnet fra andre vinkler eller perspektiver.

Du har nu enten fået bekræftet eller afkræftet dine hypoteser og dine spørgsmål er som udgangspunkt besvaret, men hvad nu hvis…

 • Der er opstået nye spørgsmål undervejs på baggrund af din opgave?
 • Der er noget der kunne ændres på? Ville det være en god idé eller er det bedre at lade tingene udspille sig som de gør?
 • Ville hovedpersonen have handlet anderledes, hvis en event var indtruffet eller ikke indtruffet.

Den slags overvejelser er perspektivering.

Her kan du lege med andre vinkler på emnet, og du kan endda ændre i konteksten, alt sammen for at få andre perspektiver på det tema eller den problemstilling, du har beskæftiget dig med ved at placere det i en anden sammenhæng, der er relevant for din opgave. 

Du kan selv vælge, om perspektiveringen skal have et afsnit for sig selv. eller om du vælger at lade den indgå din fortolkning og diskussion i afslutningen.

Det her er det eneste sted, hvor du har mulighed for at tilkendegive dine personlige meninger. 

Du kan inddrage dine holdninger og synspunkter, men det er vigtigt, at du husker at argumentere for alt, hvad du vælger at trække frem. 

Sådan laver du en god perspektivering

Din læser skal efterlades med et indtryk af, at dit overblik over emnet er godt og fyldestgørende.

Derfor skal din perspektivering:

 • være relevant
 • tage udgangspunkt i din analyse og fortolkning
 • pege ud over selve opgaven 
 • bidrage til den samlede opgave

Det er altså meget mere end blot et afsnit i slutningen.

Skal man perspektivere hver gang?

Det er ikke altid, at du bliver bedt om at perspektivere, når du laver opgaver med analyse, men det er altid en god idé at lave enten en decideret perspektivering alligevel eller som minimum få skabt en sammenhæng ud af de mange ting, som du er kommet frem til i processen.

De 5 forskellige typer

Der er flere forskellige måder at gribe opgaven an på, og det afhænger af det enkelte projekt, hvilken der er den bedste eller den letteste måde. 

Der er følgende måder at gøre det på:

 • Litteraturhistorisk
 • Samfundsmæssig
 • Tematisk
 • Forfatterskab
 • Nutidsrelatering

Litteraturhistorisk

Den litteraturhistoriske periode er altid relevant at perspektivere over, men det kræver selvfølgelig, at du har kendskab til flere en eller flere tekster fra den samme periode som er brugbare i forhold til sammenligning.

Samfundsmæssig

Du kan også vælge at gå efter at drage paralleller til den tid, som værket er skabt i.

Hvad sker der i den tidsperiode, der kan være relevant at inddrage?

Det kan være emner som eksempelvis levevilkår, arbejdsvilkår eller kvindens position.

Indeholder teksten eksempelvis kærlighed, kan det være en idé at kigge nærmere på, hvordan traditionerne var på det tidspunkt, og hvordan teksten passer ind eller adskiller sig i forhold til tidens kutyme.

Forfatterskab

Har du kendskab til et eller flere af forfatterens værker, er det oplagt at gå på jagt i dem efter ligheder og forskelle.

Er der eksempelvis lignende temaer eller budskaber i andre af forfatterens tekster?

Har forfatteren gennem årene gennemgået en udvikling, der kommer til udtryk i de forskellige værker?

Tematisk

Med en tematisk tilgang er du mindre begrænset af den periode, som teksten er skrevet i.

Du kan for eksempel vælge at se på, hvordan andre værker igennem tiden har behandlet det samme emne, eller du kan tage udgangspunkt i, hvordan forskellige forfattere har forholdt sig til det specifikke tema.

Nutidsrelatering

Har du beskæftiget dig med et ældre værk, kan situationen i den tid, som teksten er skrevet i, være relevant at sammenligne med, hvordan den pågældende situation ville udspille sig i vor tid.

Hvor anderledes ville den eksempelvis blive taklet i den moderne hverdag.

Mangler du inspiration til, hvilken type perspektivering du skal vælge, og hvordan du skal gribe den an, kan det være en god idé at bruge Google til at finde ud af, hvad andre har valgt at gøre med lignende tekster.