Portrætartikel

Skrevet af webmaster

297 uger siden

|

10/09/2018
Portrætartikel
Portræt af Jørgen Leth - Foto: Scanpix
I en portrætartikel danner du et indblik i livet for en bestemt person. En portrætartikel skal gøre læseren klogere på, hvem personen er, hvordan personen tænker og ser verden.

Dagens topnyheder

Hvor dygtig er du til at beskrive et andet menneske? Det kan du vise i en portrætartikel. Her kommer dine sproglige og interviewmæssige evner i spil. Portrætartiklen er cremen inden for den fortællende journalistik og typisk i en helt anden genre end nyhedsartiklen. 

Du skal bruge dine sanser og lytte, se, høre og lugte. I portrætartiklen kan du med fordel følge den gyldne regel inden for journalistik: Show it, don´t tell it. Du skal vise, hvordan personen er og ikke bare skrive det. 

Hvad er en portrætartikel?

Der kan være mange anledninger til at skrive en portrætartikel. Hvis personen, der portrætteres er kendt i offentligheden, kan det være ved en rund fødselsdag. Men det kan også være i anledning af, at personen har begået en bedrift; udgivet en bog, en film eller står bag et givent arrangement. En aktualitetskrog med andre ord.

Anledningen til at skrive portrætartiklen behøver dog ikke tage udgangspunkt i noget aktuelt. Vedkommende kan også være så interessant for offentligheden, at der altid er en anledning. Eksempelvis Barack Obama eller Mads Mikkelsen. Her er det den eksklusive adgang til portræt-personen, der i sig selv er anledning. 

En portrætartikel vil typisk basere sig på et interview med den pågældende person. Derudover kan det også tage udgangspunkt i en dag eller flere i selskab med vedkommende. Der kan også inddrages perspektiv fra venner og familie til at danne et mere fyldestgørende indtryk af den portrætterede. 

Sådan skriver man en portrætartikel

1. Hvis der er tale om en portrætartikel til et magasin eller en større avis, vil man typisk begynde artiklen med en scene, en betragtning om eller fra personen eller et citat. En scene, hvor du er med i personens liv. Hvor er vi, hvad sker der, og hvad gør personen? Scenen skal vise noget relevant om personen. Er vedkommende sjov, vild, kreativ, temperamentsfuld eller andet, så skal den valgte scene være med til at understrege dette. En indledning til portrætartiklen skal fange læseren og være original. 

2. Skriv flydende og livligt. En portrætartikel skal ikke skrives som en opskrift på rugbrød. 

3. Efter indledningen skal komme et kerneafsnit. Her fortæller du hvorfor vi skal høre om personen nu. Det er også her, du kommer med faktuelle informationer om personen. Kernafsnittet fortæller dybest set, hvad portrætartiklen går ud på. En ramme, men uden at afsløre alt, hvad der kommer i resten af teksten. 

4. Du skal citere personen, men kun de stærke citater. Kun de citater som er bedre end dine egne iagttagelser af og ord om personen. 

5. Dit portræt skal have en vinkel, som du har i baghovedet, når du skriver. X er .. Du skal ikke fortælle alt om personen. Det bliver for rodet. 

6. Beskriv, hvordan personen ser ud, hvordan han/hun opfører sig, hvordan personen  er i at være i selskab med. 

7. Slut din portrætartikel af med et citat eller en scene. Der skal være en spændende udgang på historien. En udgang, der lægger op til refleksion eller siger noget slagkraftigt. 

Hvad med layout?

1. Dit portræt skal have dit navn i byline.

2. Der skal være overskrift, en rubrik. Det kan være et stærkt citat fra personen, der portrætteres eller en observation fra dig, som siger noget relevant om hovedpersonen. 

3. Afhængig af længden på portrætartiklen skal du også have mellemrubrikker. Det vil sige overskrifter til de forskellige afsnit på artiklen. Mellemrubrikker kan være et citat eller en pointe fra afsnittet, der er værd at fremhæve. 

4. Det er ofte relevant at have en eller flere faktabokse med i en portrætartikel. I faktaboksene kan du have alt det “tørre”. Det vil sige baggrundsinformationer om personen. Som et slags CV med bedrifter. 

5. Et magasin eller en avis vil i layoutet typisk fremhæve et eller flere citater fra portrætartiklen.