Sammensatte ord

Skrevet af webmaster

240 uger siden

|

14/10/2019
Sammensatte ord
Hvornår skal et ord trækkes sammen, og hvornår skal det deles i et eller to ord? Det er svært for mange at hitte rede i, så her er der hjælp at hente til sammensatte ord.

Dagens topnyheder

Hvornår skal et ord skrives i ét, og hvornår skal det skrives i flere ord, når man står med ord som indenfor/ inden for eller kostvejleder/ kost vejleder?

Sammensatte ord

Når et ord er sammensat af to selvstændige ord, skal det skrives i ét ord. Kostvejleder og computerekspert er eksempler på sådanne sammensatte ord.

Du vil ofte kunne høre det på ordet, hvis du siger det højt, hvis du lytter efter, hvor trykket ligger naturligt. Når du oplever, at der er mest tryk på det første ord, er der tale om sammensatte ord, der skal skrives ud i et.

Prøv at sige ordene kostvejleder og computerekspert højt, og læg mærke til, hvordan trykket fordeler sig.

Hvis et ord deles forkert, vil det nogle gange give sig udslag i, at sætningen eller ordene ændre betydning.

Der er for eksempel stor forskel på:

En dansklærer og en dansk lærer.

Den ene underviser i faget dansk, og her er mest tryk på det første ord.
Den anden er lærer, der er dansker, og her er trykket lige stort på begge ordene.

Nu har du et eksempel, som du altid kan tage udgangspunkt i, hvis du skulle blive i tvivl.

Sammensatte ord med flere skrivemåder

Det sker dog også, at et ord kan have to måder at udtale det på og dermed to måder at skrive det på. Her er det så valgfrit at gøre, som du finder bedst, så længe der er tale om ord ikke ændrer betydning, hvis trykket ligger anderledes.

Eksempel:

Standup showet var en kæmpe succes / Standup showet var en kæmpesucces

Bogen er skrevet i et let tilgængeligt sprog / Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog

Sammensatte ord med forstærkning

Forstærker du et ord, skal det også skrives ud i et – også selvom der er lige stort tryk på begge ord. 

Han er min allerbedste ven.

Hun er megasød.

Jeg glæder mig herremeget til koncerten.

Sammensatte ord, når der flere end to ord

Du kan komme ud for at støde på endnu længere ord. Det kaldes for lange sammensætninger. Nogle gange forekommer de lidt klodsede og kan med fordel omskrives til en sætning, der gør meningen eller ordet lettere at tyde, selvom det måske ikke er forkert at skrive dem som et langt ord.

Ansvarsforsikringspolice – policen for ansvarsforsikring

Andre gange er det svært at skille ordet som ved tjenestemandsansat.

Sammensatte ord med engelske ord

På engelsk bliver mange ord delt såsom stand up comedy show. I Danmark kan man teknisk set godt kalde det for det samme, men her ændres så måden det skrives på til standup comedyshow, ligesom du ville sige standup juleshow.

Også sammensætninger eller sammensatte ord med engelske ord og danske ord, skal skrives i ét ord. Det kan være ord som:

Teambuildingkursus og det førnævnte juleshow. 

Ordforbindelser med sammensatte ord

Skal jeg bede dig om at komme indenfor eller skal jeg bede dig om at komme inden for?

Nu bliver det en smule teknisk, fordi det faktisk er valgfrit, såfremt der er tale om, at ordet bruges som et forholdsord eller som det også hedder præposition.

Du kan huske det på, at der ved et forholdsord kommer mere bagefter.

Eksempler et eller to ord:

Han blev sendt uden for døren / Han blev sendt udenfor døren.

Pia er landets førende ekspert inden for eller indenfor dette felt.

Styrelsen behøver dog ikke at stå som i eksemplet. Det kan godt stå tidligere. Reglerne er de samme.

Eksempel:

Gluten er hun ikke allergisk over for /overfor.

Disse ord kan altså sagtens skrives i ét ord uden problemer.

Hvis et forholdsord ikke har en styrelse, skrives ordet ud i et:

Kom indenfor.

Du bliver vist nødt til at køre udenom.

Hvis ordet bruges som et biord, også kaldet adverbier:

Eksempel:

Hun følte sig udenfor.

Det samme gælder selvfølgelig for de øvrige ordforbindelser som for eksempel: indenfor, overfor og nedenunder.

Sammensatte ord ved talord

Talord kan godt være lidt tricky, men det er faktisk meget nemt, hvis du blot husker, at talord under 100 skal skrives ud i et, mens talord på den anden side af 100 skal skrives i to ord.

Eksempler under 100:

  • halvanden

  • femogtyve

  • femoghalvtreds

  • femoghalvtredsindstyvende

  • nitifem

Eksempler over 100:

  • to hundrede

  • to tusinde

I en ord med flere tal, ser det således ud:

  • fem hundrede og femogtyve

  • fem tusinde femhundrede og femogtyve

Når vi er oppe i de luftlag ser det dog pænere ud at skrive selve tallet i stedet.