Blodtryk

Skrevet af Nils Würtzenfeld

09/02/2018
Blodtryk
Blodtryk måles med blodtryksmåler. Foto: Scanpix
Blodtryk er vigtigt at få målt, da det kan sige meget om både hjertets og blodkarrenes tilstand. Et forhøjet blodtryk øger nemlig risikoen for alvorlige sygdomme som blodpropper og hjertekrampe.

Mest læste i dag

Artiklen indeholder affiliate links

Blodtryk: De fleste mennesker har prøvet at få mål blodtryk, men hvad gør det godt for, og hvad skal man holde øje med?

Hvad er et blodtryk?

Når man snakke om blodtryk, snakker man om det tryk, som blodet yder på blodkarrene i kroppens kredsløb. Når hjertet pumper blod rundt i kroppen, sker det via kredsløbet og gennem pulsårerne (arterierne). Ens blodtryk afhænger af, hvor stor en kraft hjertet yder, når det pumper blodet rundt, samt hvor stor modstand, der er i blodkarrene.

Hvad er et normalt blodtryk?

Et normalt blodtryk ligger omkring 120/80. Blodtrykket kan stige med alderen fordi pulsårerne bliver stivere. Nervøsitet og livsstil påvirker også blodtrykket, men det er ikke altid farligt. Du kan lave en blodtryksmåling derhjemme eller få lægen til det.

Hvordan måler man blodtryk?

Når man får målt blodtryk, sker det almindeligvis ved hjælp af et blodtryksapparat, som måler blodtrykket i overarmens arterie. En manchet lægges rundt om armen og strammes, hvorefter den pumpes op til en trykværdi over det forventede blodtryk.

Hvis du ikke allerede har en blodtryksmåler, så kan den fås her eller her

Det vil klemme om pulsåret, og når man langsomt lukke luften ud af manchetten, registreres det, hvornår pulsen (blodet) kommer tilbage, hvilket aflæses på måleren

Blodtryk

Blodtryk - har du fået målt dit? Foto: Scanpix

Et blodtryk angives med to tal - for eksempel 120/80. Det højeste tryk kaldes systolisk blodtryk og angiver ‘arbejdstrykket’ (systolen) - altså det tryk blodet yder på karvæggen når hjertet trækker sig sammen.

Det laveste tal kaldes det diastoliske blodtryk og angiver ‘hviletrykket’ (diastolen) som er det tryk blodet yder i hjertets hvilefase. Forskellen mellem de to værdier angives som pulstrykket - et  tryk som normalt stiger med alderen.

Når man får målt blodtryk er det vigtigt, at man er afslappet og i hvile. Man skal helst sidde stille i 10 minutter, før blodtrykket måles.

Hvad er et normalt blodtryk?

Et normalt blodtryk vil ligge i intervallet 100-140 (systolisk) og 60-90 (diastolisk), når kroppen er i hvile - eller mere præcist 120/80 (når både systolen og diastolen medregnes).

Hvis man lider af diabetes eller høj risiko for hjerte- og kredsløbssygdomme bør blodtrykket være lavere.

Faren ved for højt blodtryk?

Mens det ikke er farligt at have lavt blodtryk, så kan det være livstruende at have for højt blodtryk. Et lavt blodtryk er medfødt og ses ofte hos yngre kvinder, men også høje og tynde mennesker.

Lavt blodtryk behøver ikke at give nogen symptomer, men kan nogle gang resultere i problemer med træthed og svimmelhed, 

Blodtryk

Blodtryk må ikke være for højt. Det kan nemlig lede til en række livstruende sygdomme. Foto: Scanpix

Har man forhøjet blodtryk, skal man til gengæld være opmærksom og tage sine forbehold. Højt blodtryk, også kaldet hypertoni eller hypertensio arterialis, defineres typisk ved et systolisk tryk over 140 og/eller et diastolisk tryk over 90.

Årsagerne til forhøjet blodtryk kan være mange. Det kan blandt andet skyldes:

  • Overvægt
  • Rygning
  • Stress
  • Højt saltindtag
  • Højt alkoholforbrug
  • Manglende motion
  • Forhøjet kolesteroltal

Derudover ligger forhøjet blodtryk ofte i familien - eksempelvis hvis der er en familiær tendens til enten hjerneblødning, blodprop i hjertet eller hjertesvigt.

Sidst men ikke mindst rammes mænd oftere end kvinder af forhøjet blodtryk.

Et forhøjet blodtryk giver sjældent symptomer, men et meget højt blodtryk (diastolisk tryk over 120) kan resulterer i eksempelvis hjertebanken, hovedpine, brystsmerter, næseblod eller åndenød.

Rigtig mange mennesker går rundt med forhøjet blodtryk uden at vide det eller kunne mærke det. Derfor er det vigtigt, at man fra tid til anden får foretaget en blodtryksmåling, da forhøjet blodtryk er en af de største årsager til åreforsnævring, der kan lede til en blodprop i hjertet eller i hjernen samt hjertekrampe. Dermed kan forhøjet blodtryk i værste fald koste en livet.

Hvis ens læge vurderer, at man lider for forhøjet blodtryk, så kan man blandt andet blive tilbudt behandling med blodtryksnedsættende medicin.