Hjernerystelse

Hjernerystelse. Foto: Shutterstock

Hjernerystelse rammer hver år adskillige danskere og skal tages meget alvorligt, da da det i værste fald kan føre til permanent hjerneskade.

Hjernerystelse er en overstrækning af nervecellerne i hjernen, som forårsages efter et slag mod kraniet. En mindre hjernerystelse er ikke farlig og kræver blot, at hjernen får ro til at komme sig, mens en kraftig hjernerystelse kan give permanent hjerneskader og i værste tilfælde være fatal.

Hvordan opstår en hjernerystelse?

En hjernerystelse opstår ved, at man slår hovedet, får et piskesmæld eller på anden måde får et ryk i hovedet, der udsætter vores hjerne for kraft, der gør, at hjernen bliver slået mod kraniet.

Hjernerystelse

Hjernerystelse. Foto: Shutterstock

Man kan altså godt få en hjernerystelse uden at slå hovedet, da kraften fra et omfattende slag eller vrid kan bevæge sig op gennem nakken og ramme hjernen.

Symptomerne

Selve slaget og hændelsen i forbindelse med en hjernerystelse kan både føre til kortvarig bevidstløshed og hukommelsestab vedrørende ulykken. Herefter indtræffer som regel en umiddelbart hovedpine, mens en række andre symptomer også plejer at melde sig i forbindelse med en hjernerystelse. Symptomerne kan opstå timer eller dage efter slaget, men de fleste vil dog opleve symptomer med det samme.  Heriblandt:

 • Kvalme
 • Opkast
 • Svimmelhed
Læs også

Depression

Flere uger efter hændelsen kan man fortsat være plaget af symptomer som: 

 • Koncentrationsproblemer
 • Uforklarlig træthed
 • Synsforstyrrelser
 • Svimmelhed

Forskel på hjernerystelser

Er man i tvivl om, hvorvidt man har fået en hjernerystelse, så findes der en række vigtige indikationer på, hvorvidt det er tilfældet. Har man slået hovedet, bør man stille sig disse spørgsmål:

 • Mistede du bevidstheden ved slaget?
 • Havde du problemer med balance og koordination?
 • Er du svimmel, konfus eller fumlede du rundt og har svært ved at stå på benene?
 • Har du mistet hukommelsen ved ulykken?
Hjernerystelse

Hjernerystelse. Foto: Shutterstock

Der er dog forskel på hjernerystelser og dermed også på, hvilke symptomer man får, og hvad man bør være opmærksom på. En lille hjernerystelse er i sig selv ikke farlig og behandles ikke, da hjerne i et sådant tilfælde blot skal have ro til at komme sig ovenpå slaget.

Har man derimod været udsat for en kraftig hjernerystelse, så kan det vise sig at være meget alvorligt.

Et slag mod hovedet kan eksempelvis forårsage en overrivning af et blodkar under kraniet og derved give en voksende blodansamling, der gradvist forskubber hjernen. Dette er livsfarligt, hvis man ikke når at reagere i tide.

Hjernerystelse

Hjernerystelse. Foto: Shutterstock

En meget omfattende hjernerystelse kan også føre til, at man er bevidstløshed i flere dag.

Faresignaler

Har man været udsat for en alvorlig hovedskade, så er der en række signaler, som man bør være opmærksom på. Hvis man oplever én af følgende symptomer, bør man straks gå til læge:

 • Man har været bevidstløs mere end få minutter.

 • Den tilskadekomne er efter opvågning bliver søvnig eller ukontaktbar.

 • Den tilskadekomne har efter bedring fået det dårligere igen.
Læs også

5 ubehagelige tegn på, at din stress er ude af kontrol (og hvad du kan gøre)

Herefter vil det være op ens læge at vurderer, hvorvidt der er behov for indlæggelse. 

Hvad kan man selv gøre?

Hvis man ikke har været udsat for en rystelse af meget alvorlig karakter, så vil symptomerne som regel forsvinder gradvist efter få dage eller op til et par uger, men kun hvis man følger en række råd for at undgå langtidsvirkninger. 

Når man har været udsat for en hjernerystelse, har hjernen efterfølgende brug for ro under reparation, og den skal derfor belastes så lidt som muligt.

Hjernerystelse

Hjernerystelse. Foto: Shutterstock

Derfor bør man undgå:

 • Hård fysisk aktivitet

 • Arbejde der kræver koncentration

 • For meget læsning eller tid foran en tv- comtuper- eller mobilskærm
 

Dagens Gossip