Nu vil der igen være bedre Jordemodertilbud til kvinder i Storkøbenhavn

I dele af Storkøbenhavn har der været mangel på jordemødre igennem længere tid, hvilket har resulteret i, at de gravide kvinder ikke har haft en individuel kontakt med en jordemoder, før de var næsten 2/3 dele igennem deres graviditet!

Besparelserne i vores Sundhedsvæsen betyder ofte dårligere vilkår for både patienter og ansatte. Det har i Storkøbenhavn blandt andet haft den konsekvens, at der har været massiv mangel på jordemødre. På Hvidovre Hospital har det igennem længere tid resulteret i, at gravide kvinder ikke har fået en individuel konsultation med en jordemoder, før de var i uge 28 af deres graviditet.

Når en kvinde bliver gravid, er der visse hensyn hun bør tage, specielt når det kommer til kost og livsstil i graviditeten. Hvidovre Hospital har dog haft informationsmøder, som skulle rådgive kvinderne omkring kost og livsstil - men disse møder har først været tilbudt når kvinderne var hen imod halvejen af graviditeten. Dette skal ses i sammenhæng med, at dette tilbud ikke fulgte Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at første kontakt med jordemoderen, er en individuel konsultation. 

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorg, er Sundhedsvæsenets indsats, i forbindelse med graviditet at bidrage til, at mor og barn får så godt et forløb som muligt. Det er derfor vigtigt, at indsatsen er sundhedsfremmende og styrker og bistår familien under hele forløbet. Det er min opfattelse, at et sådant forløb skal strække sig over de 40 uger, som en graviditet varer og ikke kun de sidste 12 uger, hvor kvinden, sådan som vilkårene har været indtil nu, har haft mulighed for jordemoderkontakt.

I min tid som jordemoder har jeg, netop ved den første jordemoderkonsultation, ofte været med til at opspore eksempelvis livsstilsproblematikker som der burde ændres på, eller risikofaktorer, som krævede handling allerede i starten af graviditeten. Noget som egen læge måske havde overset, men som vores system heldigvis, er gearet til at opspore. Det er en af årsagerne til, at jeg, som jordemoder, har fulgt bekymret med, når et stort fødested, som Hvidovre Hospital, vælger at lave så markante forringelser i svangreomsorgen. 

Men heldigvis er det nu lykkedes Hvidovre Hospital at skaffe de jordemødre der skal til. Det betyder, at Hvidovre Hospital fra og med denne uge, igen vil tilbyde individuel jordemoderkonsultation til de gravide kvinder, når de er omkring 15 uger henne i deres graviditet.

Det er en fantastisk nyhed, som glæder mit jordemoderhjerte, at gravide kvinder som skal føde på landets største fødested, nemlig Hvidovre Hospital, ikke længere skal tilbydes dårligere vilkår, end resten af landets gravide.

Af Berit Wolff Roed, Jordemoder hos Gravid.dk.

 

Dagens Gossip