322 uger siden

|

14/03/2018
Tigerspring
Tigerspring. Foto: Shutterstock
Tigerspring er et populært begreb, der dækker over en række mentale spring, som småbørn i alderen 0-15 måneder tager. Læs om alle springene her.

Dagens topnyheder

Tigerspring er et både udbredt, populært og omdiskuteret begreb, som rigtig mange småbørnsforældre i disse år benytter sig at i forsøget på at forstå deres børns adfærd.

Hvad er tigerspring?

Begrebet forsøge at definere de udviklingsspring, som et lille barn gennemgår i løbet at det første år af barnets liv - og lidt til.

Babyer og småbørn udvikler sig hele tiden både mentalt og motorisk. Gentagende forskningen har dog i løbet af de senere år vist, at alle små børn til tider udvikler sig i større ryk - eller spring - som stort set alle dukker op på samme tidspunkt indenfor cirka det første år af et barns liv.

Tigerspring

Tigerspring. Foto: Shutterstock

Det er disse omfattende udviklingsspring, der danner grundlag for begrebet tigerspring, som har til formål at hjælpe forældre til en bedre forståelse af deres børn.

Hvilke udviklinger er der tale om?

Når ens barn gennemgår et tigerspring, vil det typisk være forbundet med en markant udvikling af evner - fysisk såvel som psykisk.

Her er der blandt andet tale om evner til at sanse, genkende ting, opmærksomhed på egen krop, skabe realtioner, sidde, tale, gå og meget mere.

Men selvom det som forældre er fantastisk at være vidne til, at ens barn lærer nyt og udvikler sig mere og mere, så er det ofte også umådeligt hårdt, når ens barn foretager et nyt udviklingsspring.

For bedst som man troede, at man havde styr på døgnrytmer, søvn og amning, så opstår et spring og alt bliver vendt på hovedet i nogle uger.

Symptomer på tigerspring

De fleste børn, der gennemgår et omfattende udviklingsspring vil reagere meget følelsesbetonet. Det hænger sammen med, at barnet pludselig vil opleve nye indtryk og få ny viden, hvilket kan virke overvældende. Pludselig ændrer hele deres begrænsede verdensbillede sig markant, og det kan være både udmattende, overvælgende og skræmmende.

Tigerspring

Tigerspring. Foto: Shutterstock

Det betyder også, at ens barn ofte vil udvise følgende symptomer i forbindelse med et tigerspring:

 • Græde og pylre mere end normalt
 • Være klynkende, omklamrende og søge mere kontakt
 • Sove dårligt
 • Kræve mere opmærksomhed
 • Blive hurtigere sur og ked af det
 • Spise mindre

Hvor længe varer et tigerspring?

Et udviklingsspring varer typisk mellem en og fem uger alt efter hvilket spring, der er tale om. Nogle forælder oplevet, at et tigerspringet er overstået i løbet af få dage, men andre er uheldig og døjer med et følsomt og grædende barn i mere end fem uger.

De 10 tigerspring

Da forskning har påvist, at de store spring stort set indtræffer på det samme tidspunkter for alle børn, er det også muligt med nogenlunde nøjagtighed at vide, hvornår ens barn går ind i en ny fase - og dermed et nyt spring.

Herunder kan du læse om de 10 spring og hvornår de cirka opstår i barnets liv.

1. tigerspring (efter cirka 5 uger)

Det første spring medvirker til, at dit barns sanser bliver mere følsomme, og dét resulterer i, at omgivelserne kan virke mere overvældende og skræmmende. Det kan gøre barnet uroligt og usikkert.

Tigerspring

Tigerspring. Foto: Shutterstock

Tegn på 1. spring:

 • Gråd uden nogen årsag
 • Barnet er kun rolig, når mor er der
 • Barnet vil amme længere og oftere, end det plejer

2. tigerspring (efter cirka 8 uger)

Barnet bliver mere opmærksom på sin egen krop og på de ting, der sker omkring ham eller hende. Også dette kan virke overvælgende og springet kan tage alt fra et par dage og op til to uger.

Tegn på 2. spring:

 • Hyppig gråd
 • Vil oftere beskæftiges Barnet søger brystet, men spiser ikke

2. tigerspring (efter cirka 12 uger)

Der sker konstant noget omkring barnet, der bliver mere og mere opmærksom. Derfor søges mor meget, da hun er barnets eneste faste holdepunkt. Dette er derfor et mentalt spring, der typisk overstås i løbet af nogle dage.

Tegn på 3. spring:

 • Bliver hurtigere sur og ulykkelig
 • Spisere mere og mere
 • Bliver let distraheret

4. tigerspring (efter cirka 19 uger)

Fra nu af vil springene vare længere og det fjerde udviklingsspring kan vare mellem én og seks uger. I disse uger lærer barnet, at tilværelsen består af genstande, som fortsætter med at eksistere, uanset om han/hun kan se dem.

Tegn på 4. spring:

 • Humørsvingninger
 • Barnet har brug for mere støtte til hovedet
Tigerspring

Tigerspring. Foto: Shutterstock

5. tigerspring (efter cirka 26 uger)

Barnet begynder at kunne forstå afstand og sammenhænge mellem ting og handlinger. Dette spring kan strække sig fra én til fem uger.

Tegn på 5. spring:

 • Barnet vil ikke skiftes
 • Er bange for fremmede

6. tigerspring (efter cirka 37 uger)

Barnet begynder at kunne forstå, at ting, tanker og fornemmelser hører systematisk til i forskellige grupper og kategorier. Barnet vil også blive klogere på enge og andres følelser. Tigerspringet varer typisk fra tre til seks uger.

Tegn på 6. spring:

 • Et meget omskifteligt humør
 • Barnet bliver oftere hidsigt
 • Mareridt
 • Pludrer mindre

7. tigerspring (efter cirka 46 uger)

I løbet af dette spring begynder barnet at forstå, at ting skal foretages i en bestemt rækkefølge for at lykkes. Udviklingsspringet varer mellem tre og syv uger.

Tegn på 7. spring:

 • Barnet bliver let jaloux
 • Barnet er bevidst uartigt

8. tigerspring (efter cirka 55 uger)

Nu begynder barnet at kunne forbinde handling med konsekvnes. Det betyder også, at han han/hun kan sætte sig mål og vælge sine handlinger herefter. Dette spring varer mellem tre og seks uger.

Tegn på 8. spring:

 • Barnet får vilde raserianfald
 • Barnet vil oftere bekræftes

9. tigerspring (efter cirka 64 uger)

Ved dette spring vil barnet i høj grad eksperimentere med forskellige principper og forskellige måder at nå et bestemt mål på - ofte ved at afprøve grænser. Barnet kan både eksperimentere fysisk og følelsesmæssigt

Tigerspring. Foto: Shutterstock

Tegn på 9. spring:

 • Humørskifte som spænder fra den ene yderlighed til den anden
 • Følger efter dig konstant, uanset hvor du går

10. tigerspring (efter cirka 75 uger)

Det tiende og sidste tigerspring gør barnet i stand til at håndtere faste regler og principper mere flydende i forhold til skiftende omstændigheder. Også en tidlig form for samvittighed udvikles her.
 
Tegn på 10. spring:

 • Barnet er ofte jaloux
 • Barnet har oftere mareridt