Fokus synonym

webmaster

249 uger siden

|

14/09/2019
Synonymer
Fokus synonym
Synonym for fokus.
Fokus er et af de ord, der har flere betydninger alt efter, hvilken sammenhæng de bliver brugt i. Fokus kan både være et fysisk punkt, men det kan også være et mentalt begreb. Find fokus synonym herunder.

Dagens topnyheder

I sport og i forretningsverden, er det ofte ’fokus’ som mentalt begreb, der er bruges.

Ligesom med et kamera, handler ordet fokus om at stille skarpt i en eller anden forstand. At rette opmærksomheden mod en person eller en forestående opgave eller at indkredse og koncentrere sig om et specifikt problem.

Derfor er der også en del synonymer for fokus.

Fokus synonym

Samle sig – eksempel: Han kunne ikke samle sig om opgave, fordi der var så meget larm i klassen.

Koncentrere sig – det samme som at samle sig ovenover. Eksempel: Det var så varmt i lokalet, at han havde svært ved at koncentrere sig om, hvordan han skulle gribe opgaven an.

Midtpunkt – at være centrum for noget- eksempel: Hun var midtpunkt i dagens anledning, selvom hun ikke var vild med så megen opmærksomhed på engang.

Brændpunkt - sted hvor der sker noget interessant eller vigtigt – eksempel – Berlin i 1920erne var brændpunkt for kabaret, kunstneriske udfoldelser og udsvævende livsførelse, inden nazismen tog over.

Centrum – om noget der er midtpunkt – eksempel: Den gamle grund skulle være centrum for en helt ny bydel.

Indsats – ofte brugt i politik – eksempel: Vi vil øge indsatsen på området i de kommende år, da det længe har været underprioriteret.

Undersøge – zoome ind på navnlig i forbindelse med projekter eller opgaver– eksempel: Vi vil undersøge, hvad der lå til grund for nazismens opståen og om den kunne være forhindret, hvis noget var blevet gjort anderledes.

Fremhæve – eksempel Læreren sagde at vi skulle fremhæve fordelene ved opfindelsen – ikke bivirkningerne.

Zoome ind på – eksempel: I dette foredrag vil jeg gerne zoome ind på de fattige børns situation i 3. verdens lande. 

Lokalisere – eksempel: Lægen prøver at lokalisere, hvor præcis smerten udspringer fra.

Optik – når der er tale om noget fysisk i forbindelse med et kamera eller syn. Eksempel: Optikken fungerede ikke som den skulle, og selv det bedste kamera er aldrig bedre end optikken.

Opmærksom (på) – har du fokus på dette punkt. Eksempel -er du opmærksom på, at de har hævet priserne på dagligvarer i forhold til den sidste udgave af bogen?