Fortælle synonym

webmaster

248 uger siden

|

22/09/2019
Synonymer
Fortælle synonym
Synonym for fortælle
Ordet fortælle er et alsidigt ord.

Dagens topnyheder

Fortælle er synonym med rigtig mange forskellige måder at overlevere et budskab på, og derfor skal man, når man ønsker at finde et fortælle synonym, tænke grundigt over i, hvilken sammenhæng ordet skal bruges.

- Handler det for eksempel om at fortælle på skrift?
- Handler det for eksempel om at videregive information?
- Handler det for eksempel om en kommando?

Ikke alle ord for at fortælle, er lige gode i en specifik sammenhæng, så der kan ikke vælges eller vrages mellem tilfældige ord. Find det synonym for fortælle, der passer bedst til den situation, som det skal bruges i.

Fortælle synonym

Berette – et lidt gammeldags ord for fortælle, men det anvendes stadig ofte.

Meddele – når en besked skal overleveres eller en kommando udføres.

Referere - når ordet fortælle skal bruges om noget der skal gengives.

Servere – når der fortælles på en let, sjov, dramatisk eller underfundig måde.

Skildre – bruges mest inden for kunst.

Udbrede -når noget fortælles til en større skare.

Beskrive – når noget skal uddybes eller der skal redegøres for egenskaber, følelser eller træk.

Genfortælle – når noget mundtligt eller skriftligt skal gengives.

Recitere - betyder at noget fortælles på en højtidelig og kunstnerisk evt. med en vis rytme, som når der læses digte op.  

Gentage – når der skal refereres til noget, der er blevet sagt eller skrevet tidligere.

Sammenfatte – når noget skal samles og fortælles i en kortere udgave.

Sige – det mest gængse synonym for at fortælle.

Skrive – når det handler om at formulere noget på skrift.

Udtale – når noget skal siges højt.

Formulere – når noget skal fortælles på en måde, hvor man gør sig umage og man søger at give tankerne en bestemt sproglig form.

Kommunikere – når noget skal fortælles i øjenhøjde med modtagen.

Sætte ord på – når noget skal uddybes eller formuleres sprogligt. 

Fremsige – når noget skal fortælles mundtligt evt. på en højtidelig eller med vægt bag evt. fra en scene.

Videregive – når noget fortælles videre.

Afsløre – når noget er dramatisk eller overraskende.

Informere – når noget skal udbredes officielt på en nøgtern måde.

Rapportere – når fakta skal videregives i forretnings- eller militærsammenhæng.

Offentliggøre – når noget skal udbredes officielt til et bredt publikum eller.

Bekende – når det handler om at tilstå eller at indrømme noget.

Formidle – bruges mest i undervisningssammenhæng.