322 uger siden

|

14/03/2018
Kommaregler
Sådan bruges komma korrekt ifølge Dansk Sprognævn.
Det kan være svært at vide, hvornår man skal indsætte komma. Her finder du en kort guide over kommaregler ifølge Dansk Sprognævn.

Dagens topnyheder

Otte nemme regler for at sætte kommaer korrekt.

Kommaregler

1. Der bruges komma ved opremsninger

Et par eksempler: 

- På gården havde bondemanden grise, køer, kyllinger og får.

- Vi skal i biograden med Camilla, Charlotte og Marie.

Husk at på dansk, i modsætning til engelsk, sættes der ikke komma mellem næstsidste og sidste led i en opremsning.

2. Brug komma ved præciserende og forklarende tilføjelser 

Et eksempel:

- Jesper, holdets klart bedste spiller, tog sagen i egen hånd.  

3. Brug komma mellem helsætninger 

Et par eksempler:

- Karen så fjernsyn, og Morten spillede computer. (2 helsætninger)

- Karen sad ved spisebordet og læste lektier. (kun 1 helsætning)  

4. Brug komma mellem sideordnede bisætninger 

Et par eksempler:

- Hvem hun er, og hvad hun hedder, aner jeg ikke.

- Jeg tvivler ikke på at hun er loyal, og at hun vil forsvare os. 

5. Brug komma foran ledsætninger – eller man kan undlade 

Et par eksempler:

- Jeg tror, at hun ved det. ELLER Jeg tror at hun ved det.

- Jeg ved ikke, hvem hun er. ELLER Jeg ved ikke hvem hun er. 

6. Brug komma efter ledsætninger 

Et par eksempler: 

- Hvis du ikke holder op øjeblikkeligt, går jeg min vej.

- At de er søskende, ved da enhver. 

7. Relative bisætninger: Brug komma før og efter parentetiske relative bisætninger

Et eksempel:

- Skolens rektor, som ingen havde ventet, stod pludselig i døren.

Brug disse kommaregler før bestemmende relative bisætninger

Et par eksempler:

- Den, der løber stærkt, bliver aldrig fanget

- Den der løber stærkt, bliver aldrig fanget

8. Brug altid komma foran ’men’, hvad enten ’men’ indleder en sætning eller ej

Et par eksempler:

- Hun kom ikke hjem i går, men det gør ikke noget.

- Jeg så godt hende, men ikke ham.

Se også vores sprogguide for flere tips og tricks til det danske sprog.