Verdens befolkning forventes 'snart' at falde for første gang i 700 år

Foto: Shutterstock

For første gang nogensinde forventes det, at jordens befolkning vil begynde at falde på grund af faldende fødselstal verden over.

Lige nu er der cirka 7,9 milliarder mennesker på Jorden, og det tal er steget eksponentielt i rigtig mange år. Befolkningstallet i verden er faktisk fordoblet siden 1974 og bare i år, er vi indtil videre blevet cirka 76 millioner flere mennesker her på Jorden. 

Med lidt almindelig logik og simpel matematik kan man altså hurtig regne ud, at der vil være RIGTIG mange mennesker på Jorden om ikke særlig lang tid, hvis befolkningstilvæksten fortsætter i samme tempo. Det forventer flere forskere dog heldigvis ikke, at den gør. 

Læs også

Melder ud: Vil aflyse julefrokoster og sociale arrangementer

For første gange i flere århundreder forventer forskere at befolkningstallet vil falde omkring år 2064. Sidste vi blev færre mennesker her på Jorden var i 1300-tallet under Den Sorte Død, fortæller Stein Emil Vollset til IFLScience

Vollset er hovedforfatter på det nye studie, som kommer med denne forudsigelse, og han er også professor i 'Global Health' ved the Institute for Health Metrics and Evaluation (HME). 

Udover faldet i Jordens befolkning under Den Sorte død er det, så vidt vides, aldrig før sket at befolkningstallet er faldet. Det er samtidig første gang i verdenshistorien, hvis forudsigelsen viser sig at være korrekt, at befolkningstallet falder grundet at fertilitetsraten falder til under 2 (altså at hver kvinde i gennemsnit føder mindre end to børn).

Vollset udtaler: "Hvis vores forudsigelse er korrekt, så vil det være første gang, at befolkningsnedgang skyldes fertilitetsnedgang, i modsætning til hændelser såsom en pandemi eller hungersnød."

Ladbible skriver, at undersøgelsen, som kommer med forudsigelsen om et faldende befolkningstal på Jorden, er udgivet i The Lancet. Her forklares det, at befolkningstallet forventer at være på sit højeste i 2064 med 9,7 milliarder mennesker og så falde til 8,8 milliarder omkring 2100. 

Især befolkningen i 23 specifikke lande vil falde markant med op til 50% ifølge forudsigelsen. Det er lande som Japan, Thailand, Italien, Spanien, Portugal og Sydkorea. Selv Kina, som er kendt for at have en kæmpe befolkning på cirka 1,4 milliarder, forventes at få færre indbyggere, da det forudsiges at deres befolkningstal vil være 732 millioner i 2100. 

Vollset forklarer, at der er to grundlæggende årsager til, at befolkningstallet vil falde: "...forbedring af adgangen til moderne prævention og uddannelsen af piger og kvinder." Han uddyber, at det er disse ting, som styrer fertilitetsraten, og det er fertilitetsraten som afgør, om befolkningstallet stiger eller falder.

Man arbejder ud fra, at et fertilitetstal på mindst 2,1 er nødvendigt for at opretholde befolkningstallet. 

Dr. Richard Horton, chefredaktør på The Lancer, udtaler: "Det 21. århundrede vil se en revolution i historien om vores menneskelige civilisation."

"Afrika og den arabiske verden vil skabe vores fremtid, mens Europa og Asien få mindre indflydelse," forudsiger han.

Læs også

Direktør fyrer 900 ansatte over zoom opkald: "I er en flok dumme delfiner"