Verdens største haj

Foto: Shutterstock

Verdens største haj er også indehaver at titlen som verdens største fisk.

Enhver der har set ‘Dødens Gab’ (på engelsk Jaws) ved, at man skal frygte den store, hvide haj, der regnes for havets mest brutale og farlige dræber. Men er den hvide haj - eller hvidhajen - nu også den største af hajfamiliens medlemmer?

Nej, den titel går til en endnu større krabat, der dog ikke er nær så farlig som den frygtede hvide haj.

Her kan du se en liste over de fem største hajarter i verden.

Læs også

Verdens største fisk

Top 5 - verdens største haj

1. Hvalhajen: Hvalhajen er ikke bare verdens største haj, men også verdens største fisk. Den største registrerede hvalhaj målte 12,65 meter og vejede 21,5 ton. Det forlyder dog, at hvalhajen kan blive over 18 meter lang og veje over 45 ton.

Den gennemsnitlige hvalhaj er 10-12 meter, vejer omkring ni ton og bliver typisk omkring 70 år gamle.

Modsat de fleste andre hajer er hvalhajen ikke farlig for mennekser, da den lever af dyr som plankton, krebsdyr og småfisk, som den lukker ind i sin enorme mund, hvorefter den filtrerer havvandet fra ved hjælp af sine cirka 3000 tænder samt 10 filterplader.

Verdens største haj

Verdens største haj - hvalhajen. Foto: Shutterstock

2. Brugde: Brugde er verdens næststørste haj - og fisk - og kan blive op til 12 meter. Den gennemsnitlige længde er 8-10 meter og ligesom dens ‘storebror’ hvalhajen, er brugden ganske harmløs for mennesker, da den lever af plankton og smådyr.

Ligesom verdens største haj optager brugden føde ved at åbne sit store gab og suge vand ind, hvorefter smådyrene bliver filtreret fra, mens vandet ledes ud gennem gællerne.

Brugder lever ofte i flokke, der kan være på helt op til 100 dyr. Brugden findes desuden både i Danmark i de store farvande og kan kendes på dens grå farve og meget spids snude

Brugde er verdens næststørste haj. Foto: Shutterstock

3. Den hvide haj: Den mest kendte haj er samtidig den tredjestørste haj, der findes. Hvidhajen, eller den store hvide haj, kan blive op til otte meter lang og er samtidig verdens største kødædende fisk. Hvidhajen plejer dog at holde en gennemsnitslængde på tre-fire meter.

Den berygtede haj betegnes som den farligste af alle hajer, da den angriber alt som bevæger sig - ofte sæler og mindre hvaler.

Hvidhajen lever typisk i havet ud for Australien, Californien og Sydafrika, men findes også flere stede i køligere vand, ligesom de er også set i Middelhavet.

De fleste kan genkende den store hvide haj. Foto: Shutterstock

4. Kæmpemunden (stormund): Denne haj er en yderst sjælden hajart, der sammen med hvalhajen og brugden er den eneste haj, der lever af at filtrere plankton fra havet.

Kæmpemunden kan blive op til syv meter og veje omkring 800 kilo, men det er dog ikke meget man ved om den mystiske kæmpe. Arten blev nemlig først opdaget i 1976, og siden har der kun været rapporteret om cirka 60 observationer af kæmpemunden.

Som navnet antyder besidder dyret en stor mund og en bred rundet snude, hvilket gør, at hajen flere gange er blevet forvekslet med en spækhugger. 

Den sjældne kæmpemundFoto: Youtube

5. Tigerhaj: Den stribede tigerhaj er ligesom hvidhajen en sand dræber. Den bliver normalt omkring fire-fem meter lang, mens den hidtil største tigerhaj er blevet målt til 5,4 meter.

De lever i de tropiske og tempererede vande, og er den hajart, der er rapporteret for næstflest angreb på mennesker. Dermed er den sammen med hvidhajen og tyrehajen den farligeste haj for intetanende badegæster.

Tigerhajen æder dog typisk fisk, sæler, fugle samt mindre havdyr. Den bliver typisk op til 12 år.

Tigerhajen er en af de farligeste hajer. Foto: Shutterstock

Kilde: The Shark.dk

 

Dagens Gossip