Videnskabsteori

Traditionelt set opdeler man videnskab i naturvidenskab, samfundsvidenskab og kulturvidenskab (humaniora).

En videnskabelig teori er en samling af antagelser og læresætninger, som er det fundament en videnskab er bygget på.

Videnskab, almen betegnelse for systematiske metoder til at frembringe, ordne og udbrede viden og kunnen samt resultaterne af denne aktivitet og de organisationsformer og administrative enheder (som fag og discipliner), hvorunder den foregår.

Videnskabsteori er en filosofisk diciplin, der handler om at studere videnskabernes metoder, normer og baggrund.

Videnskabsteori

Videnskabsteori er en filosofisk diciplin, der studerer de forskellige videnskabers metoder, normer og baggrund.  

Tre forskellige videnskabsteoretiske retninger i de sidste 100 år?

Der findes en hel del videnskabsteoretiske retninger, med vidt forskelligt syn på de videnskabelige metoder. Vi bringer tre eksempler her.

Logisk positivisme

Den logiske positivisme mener, at filosofien skal stræbe efter den samme stringens som videnskab, hvorved bl.a. teologi og metafysik udelukkes fra logiske ræsonnementer. Den logiske sandhed af en sætning skal i sidste ende baseres på dens overensstemmelse med den fysiske verden. Alle argumenter skal baseres på regler for logisk deduktion kombineret med observerbare fakta.

Logisk positivisme var den dominerende retning i analytisk filosofi fra 1920'ernes slutning til 1950'ernes slutning. 

Holisme

Holisme betyder hel på græsk, og holismen lægger vægt på at betragte fænomener som helheder, snarere end som sammensatte enkeltdele. Holistisk sygdomsbehandling betyder fx, at man betragter det hele menneske, når man  udreder for at finde årsagen til sygdom eller symptomer og når man behandler. Holisme er en filosofisk eller videnskabsteoretisk retning, der bl.a. siger, at helheden er mere end summen af delene. I de seneste årtier er det næsten blevet et modefænomen at tale om et holistisk menneskesyn og specielt i forbindelse med sygdom og sundhed. 

Den sydafrikanske politiker og videnskabsmand Jan Christiaan Smuts, beskrev i sin bog  Holism and Evolution (1926)  holismen som en ny, videnskabeligt baseret verdensanskuelse.

Siden 1970'erne har holisme været et nøgleord inden for områder som paradigmeskift og hele New Age bevægelsen.

Kritisk rationalisme

Kritisk rationalisme er en erkendelsesteoretisk filosofi og videnskabsteori grundlagt og præget af den østrigsk-britiske filosof og professor Karl Popper, som anser videnskabelige udsagn som ikke-verificerbare.  Karl R. Popper (1902-1994) var i modsætning til de logiske positivister fra begyndelse af 1900-tallet, som mente at alle videnskabelige teorier skulle bevises for at kunne blive kaldt videnskab, af den opfattelse, at man aldrig nogensinde kunne bevise en teori. I stedet kunne man modbevise den. Derfor kan videnskaben aldrig finde endegyldige sandheder om naturen, men i takt med at en teori modstår mange forsøg på at blive modbevist, så bliver den stærkere. 

Karl R. Popper anses generelt for at være et af det 20. århundredes største filosoffer.

 

Dagens Gossip