Danmark klar til eksport af uran

Danmark klar til eksport af uran

Kongeriget Danmark kan være på vej til at blive en af verdens største eksportører af det radioaktive stof uran.

Det skriver Politiken søndag.

Efter 25 års modstand mod atomkraft og uranforurening er et flertal i Folketinget for første gang parat til at ophæve den såkaldte nultolerance over for uran. Hvis Grønland anmoder om det, er muligheden dermed åbnet for udvinding i klodens femtestørste uranforekomst, Kvanefjeld, der ligger i det sydlige Grønland.

Uran kommer nemlig med som biprodukt, hvis man vil udvinde en række værdifulde og strategisk vigtige metaller til for eksempel mobiltelefoner. Uran bliver både brugt til kerneenergi og i atomvåben. Og på grund af dets sikkerhedspolitiske betydning skal Danmark tages i ed, før et forbud kan ophæves.

Socialdemokraterne og de radikale vil ikke stille sig i vejen for et grønlandsk ønske - så længe internationale traktater om kontrol med uran overholdes.

Til foråret afleverer det grønlandske råstofdirektorat en redegørelse, der fastslår om uranbrydning skader folkesundheden og miljøet. Hvis den ikke indeholder større anmærkninger, tegner der sig et flertal i det grønlandske landsting for uranbrydning.

Vi går ind for deciderede uranminer, så længe det sker på ordentlig vis og i samarbejde med Danmark. Hvis alle mulige andre kan sælge uran, kan vi lige så godt også gøre det. Der er god økonomi i det, siger viceselvstyreformand Jens D. Frederiksen (Demokraterne) til Politiken.

 

Dagens Gossip