EL: Staten skyld i DSBs problemer

De danske skatteydere skal redde DSB ved at overtage det statslige selskabs kæmpegæld på omkring 18 milliarder kroner.

Sådan lyder et udspil fra Enhedslistens trafikordfører Henning Hyllested, der ad den vej vil redde DSB fra at betale 600 millioner kroner om året alene i renter på den svimlende gældspost.

- Disse mange penge kunne der fås meget togdrift for, og det er efter vores mening det største enkeltstående problem, DSB har lige nu, siger Henning Hyllested.

Han understreger, at forslaget vil indgå som en del af partiets ønsker under efterårets finanslovforhandlinger.

Udspillet kommer i kølvandet på, at DSB's lokomotivførere for nylig nedlagde arbejdet med henvisning til, at de tiltagende effektiviseringer på jernbanedriften går ud over sikkerheden.

Enhedslisten lægger op til, at staten i en periode på eksempelvis 20 år overtager gælden og herefter helt eller delvist placerer gælden i et separat selskab, der så betaler kreditorerne deres tilgodehavender.

Så er det tanken, at DSB ad åre betaler pengene tilbage til staten, men dog kun i det omfang og det tempo, som DSB's pengebeholdning tillader det, hedder det i Enhedslistens forslag.

- Det er i høj grad "staten", som er skyld i DSB's øjeblikkelige problemer. Derfor synes vi også i Enhedslisten, at staten skal være med til at "rydde op" efter sig - i stedet for, at DSB bare udskriver regningen til de ansatte, lyder det fra Henning Hyllested.

Han placerer hovedansvaret for DSB's milliardgæld hos den forhenværende borgerlige regering.

- DSB har brug for at komme på fode igen efter de turbulente år under VK-regeringen. Men det skal ikke ske ved effektiviseringer, der kører personalet over, forringer sikkerheden og ødelægger arbejdsmiljøet for loko- og togførere, siger trafikordføreren.

Han erkender, at forslaget om, at staten overtager DSB's gæld, kan "støde på en eller anden EU-forordning", der kan stemple snuptagsløsningen som ulovlig statsstøtte.

Men ifølge Enhedslisten løses det problem altså ved, at staten opretter et selskab, der så at sige lægger ud for gælden, indtil DSB hen ad vejen kan betale pengene tilbage.

/ritzau/

 

Dagens Gossip