Her er Danmarks nye ghetto-aftale

Regeringen, Liberal Alliance og De Konservative har indgået en aftale om nye kriterier for, hvornår et boligområde kan kaldes "særligt udsat" - eller slet og ret en "ghetto".

Med aftalen udvides antallet af kriterier fra de hidtidige tre til fem.

Tidligere har man set på arbejdsløshed, kriminalitet og etnicitet, men nu tilføjes også uddannelsesniveau og indkomst i vurderingen af, om et boligområde kan betegnes som en ghetto.

- Jeg er yderst tilfreds med, at der er lykkedes at lave en bred politisk aftale. Det vil give ro om området, så vi i fællesskab kan gøre noget ved problemerne, siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S).

- Med den nye metode får vi et mere nuanceret billede af de udsatte boligområder, og samtidig giver vi værktøjerne til at løfte områderne ud af den negative spiral, de befinder sig i, siger han.

Hos Liberal Alliance glæder man sig især over et kraftigere fokus på beskæftigelsen.

- Med aftalen vil vi bevare og etablere en fremskudt jobindsats i alle særligt udsatte boligområder, siger Liberal Alliances boligordfører, Ole Birk Olesen.

- Samtidig slår vi fast, at det ikke bare er tilbuddet om arbejde, som flytter ud i ghettoen. Det er også pligten til at tage imod det arbejde, man kan få, som flytter med - sammen med de nye, skærpede sanktionsmuligheder, som kontanthjælpsreformen indeholder, siger han.

I øjeblikket står der 33 boligområder på ghetto-listen. Med regeringens oprindelige udspil til ghetto-forhandlingerne ville det tal være faldet til 29, hvilket affødte kritik af, at regeringen på den måde fik nedbragt antallet af ghettoer gennem en skrivebordsøvelse.

Med efter forhandlingerne med Liberal Alliance og De Konservative, vil listen med de nye kriterier tværtimod blive udvidet til 34 udsatte boligområder.

Med aftalen vil det desuden blive lettere for boligselskaberne at smide uroskabende lejere på porten.

Samtidig forbedres muligheden for, at boligorganisationer i samme boligområde kan udveksle oplysninger om lejere, hvis lejemål er blevet opsagt eller ophævet som følge af overtrædelse af husordnen.

/ritzau/

Dagens Gossip