Syg mand går til højesteret om indfødsret

En irakisk mand med stærke krigstraumer vil torsdag ved et retsmøde i højesteret søge om lov til at føre retssag mod de danske myndigheder efter at have fået afslag på dansk statsborgerskab.

Irakeren mener, at han blev udsat for vilkårlig forskelsbehandling, fordi Folketingets indfødsretsudvalg ikke fik mulighed for at vurdere, om han kunne få dispensation fra kravet om at bestå den obligatoriske danskprøve.

FN's konvention om civile og borgerlige rettigheder er blevet tilsidesat, lyder det.

Irakeren, der er sidst i 50'erne og uddannet jurist fra sit hjemland, lider af posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

Men mens personer med svære fysiske handicap, skizofreni eller blinde ikke på forhånd blev afskåret fra kunne søge dispensation fra danskprøvekravet, gjaldt det ikke for personer med PTSD.

Reglen om at frasortere udlændinge med PTSD blev skabt af den tidligere regering og Dansk Folkeparti.

Under den nuværende regering er reglen i cirkulæret i sommer lavet om, men der er ifølge advokat Bjørn Dilou Jacobsen fra Homann Advokater i princippet intet til hinder for, at en ny regering i fremtiden på ny ændrer reglen.

- Også derfor mener min klient, at det er vigtigt at føre sagen, siger han.

Irakeren og andre udlændinge har fået fri proces til at føre en retssag mod staten. Og sagen er så speciel, at Institut for Menneskerettigheder er trådt ind på irakerens side i Højesteret. Det er første gang, at instituttet optræder i en retssag på denne måde.

Men sagen er som nævnt endnu ikke kommet over startlinjen. Først skal Højesteret afklare, om irakeren overhovedet må åbne døren til retssystemet.

Justitsministeriet har sagt nej med henvisning til, at domstolene ikke må blande sig i lovforberedende arbejde. Indfødsret opnår man nemlig i forbindelse med en lov, der nævner hver enkelt person ved navn.

Irakeren fik nej af ministeriet, der modtager ansøgninger og derefter laver et lovforslag.

- Der er tale om en ekstremt udsat gruppe. Nogle af dem er så syge, at man tror, det er løgn, siger advokat siger Bjørn Dilou Jacobsen.

- Disse menneskers ansøgninger er altså blevet afvist udelukkende med henvisning til deres diagnose. Det er svært at forklare en mand, at det alene er på grund af hans særlige form for psykisk sygdom, at det forholder sig sådan, siger han.

/ritzau/

 

Dagens Gossip