Ældrecheck

03/06/2018 22:30

webmaster

Business
ældrecheck
Kan du få ældrecheck skattefri og hvor meget kan du få? Find svaret her.

Mest læste i dag

Ældrechecken bliver også kaldt den supplerende pensionsydelse, fordi den er tænkt som et supplement for pensionister med en meget lille eller ingen formue.

Ældrecheck

Du kan også få ældrecheken, hvis du bor i et andet EU- eller EØS-land eller Schweiz, hvis du har optjent ret til dansk folkepension og din personlige tillægsprocent og likvid formue ældrecheck berettiger til det.

Ældrecheken er skattepligtig.

Hvilke krav stilles der for at få en ældrecheck?

Der er tre betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få en ældrecheck (2018):

 • Du skal have ret til folkepension senest december året før
 • Din personlig tillægsprocent skal højere end nul (Du kan se, hvad den er, på din pensionsmeddelelse)
 • Din likvide formue pr. 1. januar skal være mindre end 86.000

Hvad er den personlige tillægsprocent?

Udbetaling Danmark udregner din personlige tillægsprocent, når de beregner din pension. Så hvis du allerede får pension, så kan du finde tillægsprocenten på din pensionsmeddelelse. Din tillægsprocent vil ligge mellem 0 og 100. Er den hundrede kan du få den fulde ældrecheck, såfremt du opfylder de to andre krav. Er den 0 kan du ikke få ældrechecken. 

En tillægsprocent på fx 50 betyder,  at du kan få 50% af ældrechecken, hvis du opfylder de to andre krav.  Det vil sige, du i 2018 kan få en ældrecheck på 8.600 kr. 

Tillægsprocenten bruges også til at beregne, hvor meget du kan modtage i varmetillæg og helbredstillæg.

Oversigt over hvor meget ældrechecken udbetales med, alt efter hvad din personlige tillægsprocent er:

Personlig tillægsprocent i ældrecheck

Alle beløb er før skat og dermed skattepligtige.

Hvad er likvid formue?

Begrebet likvid formue har betydning for, hvorvidt du er berettiget til at modtage ældrecheken eller ej. Du kan kun få ældrechecken, såfremt din (enlig) jeres (par) likvide formue er mindre end 86.000 kr, Beløbet er altså ikke det dobbelte for ældrecheck ægtepar og samlevende, men det samme som for enlige. 

Din likvide formue defineres som:

 • Hvad du har stående i banker og pengeinstitutter
 • Kontant beholdning
 • Pantebreve i depot
 • Kursværdien af obligationer, investeringsforeningsbeviser og deponerede børsnoterede aktier
 • Andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet

Med andre ord må det, du/I har i din/jeres pung, under madrassen, i banken og i værdipapirer ikke runde 86.000 kr.

Når du/I således gør din/jeres likvide formue op d. 1. januar, så vær opmærksom på at friværdi i fast ejendom ikke skal medregnes som formue. Det samme gælder indkomster, du/I har haft i december, som bliver beregnet til at dække dine/jeres leveomkostninger.

Så lad os opsummere, hvad der skal til for at få fuld ældrecheck til at forsøde pensionisttilværelsen med:

 1. Du skal være berettiget til folkepension
 2. Din / jeres likvide formue skal være mindre end 86.000 kr (både for enlige og par)
 3. Din personlige tillægsprocent skal være 100

Så nu kan du tjekke, om der bliver råd til en tur sydpå i din pensionisttilværelse!