Aldersopsparing

21/05/2018 14:45

webmaster

Business
Aldersopsparing
Aldersopsparing og opsparing til pension.
Nu er det din alder, der afgør, hvor meget du må spare op pr. år. Der er også nye regler for, hvordan du kan få din aldersopsparing udbetalt. I januar 2018 kom der nemlig nye regler for aldersopsparing.

Mest læste i dag

Uanset om penge ikke nødvendigvis er ensbetydende med lykke, så gør de dog livet mere behageligt og giver mere individuel handlefrihed. Så på med vanten og planlæg din fremtid; Livet er ikke slut, når du går på pension.

Hvad er en aldersopsparing?

Du kan oprette en aldersopsparing, hvilket er en pensionsordning, via din arbejdsgiver eller i din bank. Du kan ikke trække dine indbetalinger fra i skat, men til gengæld bliver du ikke beskattet af din aldersopspaing, når du får den udbetalt.

En stor fordel ved aldersopsparingen er, at den ikke har indflydelse på, hvorvidt du er berettiget til sociale ydelser såsom helbredstillæg, varmehjælp eller boligydelse, hvilket fx er tilfældet for livsvarige pensioner eller ratepensioner.

Nye regler for indbetaling på aldersopsparing.

Intil januar 2018 var reglerne ens for alle uanset alder. Efter de nye regler trådte i kraft er det nu din alder, der afhør, hvor meget du må indsætte på din aldersopsparing om året.

Indbetaling på flere aldersopsparinger

Hvis du indbetaler til flere aldersopsparinger, så gælder ovenstående maksimale beløb for alle indbetalinger tilsammen. Hvis du indbetaler mere end de tilladte maksimale beløb, så skal du betale en afgift til staten på 20 procent af det beløb, du har overskredet det maksimale beløb med. Fx:

Kommer du til at indbetale 7.000 kr på din aldersopspaing, hvor det maksimalt tilladte beløb var 5.100, så skal du altså betale 380 kr i afgift til staten.

Hvis du har indbetalt for meget til din aldersopsparing, så kan du overføre beløb-et til en livrente eller en ratepension. Du slipper dog ikke for afgift til staten, men ved overførelse skal du dog kun betale 4 procent i afgift til staten = 76 kr.

Det beløb, dom du overfører til livrente eller ratepension kan du trække fra i skat.

Nye regler for udbetaling på aldersopsparing

De nye regler for udbetaling af din aldersopsparing giver flere valgmuligheder end tidligere. Du kan stadig som hidtil få hele din aldersopsparing udbetalt på én gang, men med den nye lov har du desuden to andre muligheder:

Tre muligheder for udbetaling

  • Få hele aldersopspaingen udbetalt  på én gang
  • Få aldersopsparingen udbetalt i rater
  • Lade den stå i op til 20 år efter  pensionsudbetalingsalderen

Din pensionsudbetalingsalder afhænger af de regler, der var gældende, da du oprettede din aldsersopåsparing. Se nedenstående oversigt: