308 uger siden

|

27/06/2018
Børnetilskud
Ekstra børnetilskud udbetaling og satser.
Mange tror, at muligheden for børnetilskud kun eksisterer for enlige, men sådan forholder det sig rent faktisk ikke, for der er flere situationer, der kan udløse børnetilskud. Find ud af, om du er i en af dem, og hvor meget du kan få.

Dagens topnyheder

Børnetilskud er den ydelse som Staten udbetaler til forsørgere, der typisk er lidt mere pressede på økonomien end den almindelige kernefamilie.

Børnetilskud

Den økonomiske støtte er skattefri og udbetales hver tredje måned, indtil barnet er fyldt 18 år.

Det er en håndsrækning, der ikke må forveksles med børnepenge, der er noget ganske andet, og tilskudsreglerne kan måske godt forekomme en kende uoverskuelige.

Er du i tvivl, er det altid en god idé at henvende dig til f.eks. Udbetaling Danmark, der er inde over de fleste udbetalinger, men her får du et godt overblik over, hvad børnetilskud er, og hvad du skal tage højde for.

Ydelsens størrelse er ikke afhængig af din indkomst, medmindre der er tale om et særligt ekstra børnetilskud. Det kan afhænge af bl.a. forsørgerens/forsørgernes indkomst, og hvilken situation det drejer sig om. 

Der er flere scenarier, der kan give adgang til børnetilskud.

Hvis du:

  • får flerlinger
  • er enlig forsørger
  • er under uddannelse 
  • er pensionist
  • forsørger et eller flere børn, der har mistet begge forældre

Så kan du meget vel være en af dem, der har muligheden.

Børnetilskuddet følger barnet, så du kan altså få støtte for hvert barn, som du forsørger, og den årlige børnetilskud udbetaling lyder i 2018 på 5.652 kr.

Hvis du får flerlinger

Ved flerbarnsfødsler eksempelvis ved tvillinger og trillinger udløser det automatisk børnetilskud. Det sker også, hvis du adopterer flerlinger. Denne type ekstra børnetilskud udbetales kun til og med det kvartal, hvor børnene fylder 7 år, og her behøver du ikke at være enlig forsørger.

Er under uddannelse

Et andet eksempel på, at du ikke skal være enlig forælder, er hvis du er under uddannelse eller i praktik. Her er det muligt at få børnetilskud, men du skal søge om det.

Du kan få tilskud, hvis din uddannelse er SU-berettiget, eller hvis uddannelsen giver ret til at blive optaget i en a-kasse, og det også er en betingelse, at du ikke får et forsørgertillæg til SU’en som enlig.

Hvis du er enlig forsøger

Du betragtes som enlig forsørger, hvis du har forældremyndigheden og ikke lever sammen med en anden voksen i parforhold og eksempelvis deler økonomi eller husholdning.

Der kan dog forekomme undtagelser som, hvis den ene forælder eksempelvis er fængslet.

Inden du kan få tilkendt børnetilskud, skal de danske myndigheder vurdere, om du er enlig forsørger. 

Er du enlig forsøger, har du mulighed for at søge to typer tilskud.

I særlige tilfælde kan en enlig forælder nemlig også modtage et ekstra børnetilskud. Det er et samlet tilskud for alle husstandens børn og lyder på 1.440 kr. i alt hvert kvartal.

Deler du forældremyndigheden, lander børnetilskuddet hos den forælder, der oftest har barnet. Har i barnet lige ofte udbetales tilskuddet til den forsørger, som barnet har folkeregisteradresse hos.

Tilskud til pensionister

Er du folkepensionist, eller er du førtidspensionist efter de gamle regler, kan du også få et børnetilskud samt opnå et særligt tilskud ved siden af.

Størrelsen på sidstnævnte afhænger dog af, om begge forsørgere er pensionister. Er I det, er ydelsen i 2018 pr. kvartal 4.080 kr., mens den er på 3.612 kr. hvis det kun er den ene, der er pensionist.

Det afhænger også af din indkomst, så her kan du komme ud for, at beløbet bliver sat ned.  

Specielle situationer

Står du midt i en faderskabssag, eller har myndighederne vurderet at faderen er ukendt, har du også mulighed for at søge om et særligt børnetilskud. 

Det gælder også, hvis du har fået et barn ved kunstig befrugtning med hjælp fra en donor.

Sådan søger du børnetilskud

Det er Udbetaling Danmark, som du skal ansøge om støtten i langt de fleste tilfælde, medmindre der er tale om flerbarnsfødsler. I det tilfælde udbetales børnetilskuddet nemlig automatisk.

Er du enlig, og har du fået ydelsen tildelt på baggrund af det, skal du være opmærksom på at give besked, hvis situationen ændrer sig, og du eksempelvis flytter sammen med en partner eller får job eller bopæl i udlandet.

Husk også at underrette myndighederne, hvis dit barn:

•   ikke bor hos dig længere eller opholder sig mere hos den anden forælder 

•   bliver adopteret

•    skal til udlandet i en længere periode/flytter til udlandet

•    bliver anbragt eller forsørges af det offentlige

Ellers kan det blive både dyrt og besværligt at skulle betale penge tilbage i den anden ende.