Boligydelse

29/05/2018 22:00

webmaster

Business
Boligydelse
Få hjælp til betaling af din bolig med boligydelse.
Hvordan klarer du boligudgifterne, når du går på pension, eller hvis du som pensionist mister din ægtefælle? Kan du blive boende i dit eget hus? Er der hjælp at hente til boligudgifter som pensionist? Læs videre for at få tryghed med boligydelse.

Mest læste i dag

Boligydelse? Boligsikring? Lån til betaling af beboertilskud? Det svirer med udtryk, men hvad betyder alle de forskellige udtryk? Og hvilke har betydning for dit liv?

Boligydelse

Boligydelse er en økonomisk støtte, der kan gives til folkepensionister samt til folk, der gik på førtidspension før 1. januar 2003. Boligsikring er noget alle dem, der ikke er pensionerede kan søge om.

Boligydelse kan gives til leje-, andels- og ejerboliger efter forskellige regler.

Boligydelse til lejebolig

Hvis du bor til leje, kan du søge om boligydelse. Boligtilskudet er skattefrit og  skal ikke tilbagebetales.

Ved beregning af, hvor meget du kan få i boligydelse, tages der udgangspunkt i den husleje, du betaler. Du kan ikke medregne udgifter til fx varme eller antennebidrag.

Derimod kan du få din boligydelse forhøjet med særlige beløb pr. kvadratmeter, hvis:

  • du betaler vandforbrug udover huslejen
  • du har helt eller delvis vedligeholdelsespligt af boligen
  • din bolig udelukkende opvarmes med el, gas eller fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg (fx naturgas eller fjernvarme)

Boligydelsen udbetales forud den første hverdag i måneden. Den betales ofte direkte til boligselskabet, som trækker ydelsen fra din husleje, og hvis din husleje stiger, får Udbetaling Danmark automatisk besked fra boligselskabet.

Boligydelse til andelsbolig

Som andelshaver kan du få boligydelsen som et lån. Du skal underskrive en gældserklæring for lånet, som skal tilbagebetales ved flytning eller død.

Når boligydelsen skal beregnes, tages der, ligesom ved boligydelse i lejebolig, udgangspunkt i den husleje, du betaler for din andelsbolig.

Hvis du som andelshaver har fået bevilliget boligydelse, med 40 procent tilskud og 60 procent lån inden den 1. juni 2008, så beholder du denne beregningsmåde. 

Boligydelse til ejerbolig

Hvis du ejer din egen bolig, kan du få boligydelsen som lån. Det kræver lidt papirarbejde, da der skal være dækning for lånet inden for den offentlige ejendomsvurdering. Lånet skal tilbagebetales ved flytning eller død. 

Hvis du får boligydelseslån, så kan du dog ikke få lån til ejendomsskatter. Du må vælge én af delene.

Hvor meget kan man få i boligydelse?

For at søge om boligstøtte skal du have fast bopæl i Danmark i en bolig, der benyttes til helårsbeboelse, har køkken med indlagt vand og spildevandsaflkøb. 

Du skal søge om boligydelse hos Udbetaling Danmark via borger.dk på nettet med dir NemId. Du kan søge om din kommunes tilladelse om undtagelse fra online ansøgning.

Hvor meget du kan få i boligydelse afhænger af følgende:

  • Hvor meget du betaler i husleje
  • Hvor mange kvadratmeter din bolig er
  • Hvor mange i bor i boligen
  • Hustandens samlede indkomst og formue

Hvis du har fået anvist en almen bolig eller en ældrebolig af din kommune,  efter den tidligere ældreboliglov, er der ikke noget maksimum for den husleje, der indgår i beregningen.

Som enlig kan du få boligydelse til 65 kvadratmeter og par kan få boligydelse til 85  kvadratmeter. Stærkt bevægelseshæmmede  kan få boligydelse til 10 kvadratmeter mere end de førnævnte grænser.

Som ægtepar mister i ikke boligydelsen, såfremt den ene ægtefælle flytter på plejehjem. Det samme gælder ugifte par, der har levet sammen i mindst 5 år.

Beregn selv om du kan få i ydelse

boligstoette.dk/bos-selvbetjening/beregner