Brutto

10/09/2019 08:30

webmaster

Business
Brutto
Ordet brutto er et meget benyttet begreb inden for flere områder. Se her, hvad det indebærer her.

Mest læste i dag

Begrebet brutto hænger uløseligt sammen med begrebet netto, og du støder på ordene inden for bl.a. erhverv og politik og skat, og specielt inden for privatøkonomi.

I artiklen her beskæftiger vi os kun med begrebet brutto og ikke med netto, men du vil stort set altid have behov for at kigge på såvel brutto som netto, når du skal tage en beslutning omkring noget der involvere det ene begreb.

Der er nemlig stor forskel på de tallene i de to. 

Brutto

Brutto er lidt firkantet sagt det tal, som man opererer med, når man inden for økonomi og opmåling beskæftiger sig med det maksimale udgangspunkt i en eller form for indkomst, udgift eller areal -altså før der trækkes noget fra.

Brutto forekommer således i mange forskellige sammenhænge.

Ved bruttonationalprodukt eller BNP, der beskriver landes økonomiske tilstand, kan man dog ikke bruge den definition, da dette inkluderer fratrukne udgifter, men i forbindelse med de forhold i hverdagen, som denne artikel handler om, kan man godt.

Her handler det nemlig om, hvad brutto er, når du støder på det i dagligdagen.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med:

  • Lån
  • Ejendom
  • Løn
  • Skat
  • Erhverv

Lån

Når det handler om lån, taler man om en bruttoydelse. 

Det er det, som lånet koster alt inklusiv. Det vil sige afdrag, renter og bidrag, medmindre der er tale om et afdragsfrit lån – i så fald vil brutto i de afdragsfrie måneder kunne tælle renter og bidrag.

Det er altså det beløb, der trækkes fra bankkontoen på en månedlig basis.

Ved boliglån er det en god idé at nøjes med at lave sine egne beregninger udelukkende ud fra bruttoydelsen og tage stilling til lånet eller et evt. boligkøb ud fra det alene. Det betyder nemlig, at der er mest muligt luft i økonomien, og at der er mindre chance for, at du kommer til at sætte dig for dyrt.

Ejendom

Brutto i en salgsopstilling indeholder de udgifter, der er ved at eje boligen deriblandt ting som ejendomsskat og fællesudgifter og som ikke er forbundet med forbrug.

Indenfor ejendomsmarkedet handler brutto om etagearealet, når det ikke bruges i forbindelse med pris og lån.

En ejendoms samlede areal, hvor alle etagers boligarealer indregnes, kaldes for bruttoetagearealet og omfatter boligens ydre vægge. Er der kælder i en bolig, medregnes kun de rum der er godkendt til beboelse.

Bruttoarealangivelsen anvendes bl.a. til at beregne ejendomsværdiskatten.

Løn

Når begrebet brutto bruges om løn, handler det den løn, som du får på papiret.

Det er altså ikke den, der går ind på din konto, men derimod løn inden trækkes skatter og afgifter.

SKAT

Når man taler om bruttoskat, menes der den skat som fratrækkes en indkomst, inden der fratrækkes de fradrag som den enkelte borger har.

Af samme grund omtales arbejdsmarkedsbidraget ofte også som en bruttoskat, da de 8 %, som den lyder på, trækkes inden der kommer fradrag til.

Erhverv

Brutto i erhverv omtales i forbindelse med bruttofortjeneste og bruttopris, hvilket er to forskellige ting. 

Og man kan ovenikøbet tale om to forskellige måder at se på bruttopris.

Bruttoprisen er den pris som virksomheden køber en ydelse eller en vare for, inden den evt. sælges videre. Denne kan inkludere sådan noget som fragt og afgifter. 

Det er den pris, som trækkes fra bankkontoen til at betale leverandøren, og den skal virksomheden have råd til at betale, når betalingen falder.

Det er ikke et begreb der bruges i en virksomheds regnskab, men i praksis kan det her stor betydning for en ny eller økonomisk trængt virksomhed.

Bruttoprisen når varen sælges inkluderer på samme måde omkostninger som varens pris og fragt og afgifter. Oveni indeholder den også den fortjeneste, der er på at sælge varen. 

Bruttofortjenesten er det beløb, som virksomheden tjener på en vare. Det er altså efter de udgifter, der er forbundet med anskaffelsen af varen, er fratrukket, men inden der trækkes skat af det der er tjent.

Ved nogle typer af varer eller ydelser kan man nøjes med at fratrække indkøbsprisen fra udsalgsprisen for at komme frem til selve bruttofortjenesten.

Brutto i erhvervsøjemed kan også være i forbindelse med en vares vægt. Varen inkl. emballage er er bruttovægt.

Når du skal beregne, hvad det koster at sende en vare til en kunde, er det ikke nok at veje selve varen. Den papkasse som varen sendes i vejer også noget, og for at undgå strafporto eller efterregninger, skal både varen og emballagen vejes.