Bruttofortjeneste

21/07/2018 18:15

webmaster

Business
Bruttofortjeneste
Hvad er bruttofortjeneste? Få svaret her.
Måske du har hørt om begrebet bruttofortjeneste, men hvad er det lige det betyder, og hvordan regner man det ud?

Mest læste i dag

Hvis du synes, at regnskab for virksomheder virker en smule uoverskueligt, så er du med sikkerhed ikke den eneste. Selv blandt selvstændig erhvervsdrivende, er der mange der løbende er i tvivl om, hvordan sammenhængen er mellem din mange ord i bogholder- og revisorers fagsprog.

Ord som bruttofortjeneste og nettofortjeneste anvendes eksempelvis ofte i erhvervslivet, og her kan du se, hvad forskellene er og hvad begreberne dækker over. 

Bruttofortjeneste

Alle virksomheder har behov for at kunne beregne bruttofortjenesten. 

Bruttofortjeneste eller bruttoavance, som det også kaldes, er den fortjeneste du har, før du trækker dine omkostninger og skat fra. 

Man kan beregne bruttofortjeneste af både den enkelte vare eller serviceydelse og af hele det sortiment, som man har i sin virksomhed.

Nogle gange er bruttofortjenesten på en vare det samme som udsalgsprisen minus indkøbspris.

Der opereres også med et begreb, der kaldes dækningsbidrag i forretningsverdenen, og i detailhandlen sker det ret ofte, at bruttofortjenesten er det samme som dækningsbidraget, der er et af de vigtigste tal i regnskabet for en handelsvirksomhed.

Dækningsbidraget fortæller virksomheden, hvilket beløb der er, i forhold til at kunne dække de faste omkostninger, renter og overskud.

Når der kan være forskel, er det fordi virksomhederne kan vælge at skrive deres variable omkostninger ind på forskellige måder i deres regnskab. 

Man taler om, at man ”posterer” en omkostning.

Posteres de variable omkostninger, de omkostninger der ikke er faste, på én måde bliver bruttofortjenesten lig med dækningsbidraget.

Du kan også udregne det med told, fragt og andre omkostninger, der er forbundet med købet af varen.

Der er også forskel alt efter typen af virksomhed. 

Regnestykket ser anderledes ud for en handelsvirksomhed end for en produktionsvirksomhed.

Skal jeg indregne moms i bruttofortjenesten?

De priser der regnes med, skal altid være uden moms. 

Det burde umiddelbart være let at finde frem til fortjenesten, men desværre opstår der ofte problemer, fordi folk kommer til at blande momsen ind i regnestykket og så bliver beregningerne helt i skoven.

Problemet opstår, fordi nogle forveksler moms med en udgift, men det er det ikke. 

Når det ikke er en udgift for virksomheden, er det fordi, at der er tale om et beløb, som virksomheden opkræver på vegne af Skat. 

Sådan udregnes bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten eller bruttoavancen fremkommer ved at tage omsætningen for varen eller sortimentet og så fratrække de direkte omkostninger, der er forbundet med den.

Hos en handelsvirksomhed kan et eksempel på bruttofortjeneste se således ud:

En virksomhed køber en vare for 100 kr. og sælger den igen for 200 kr. De har nu tjent 100 kr. 

200 kr. – 100 kr. = 100 kroner

Dette er bruttofortjenesten.

Virksomheden sælger nu 10 stk. af den samme vare, hvilket giver en samlet bruttofortjeneste på 10 x 100 kr. = 1.000 kr.

Det er dog sjældent helt så enkelt, for langt de fleste har også fragt, told og andre direkte udgifter i forbindelse med varekøb og varesalg.

Regnskabet kan så se således ud:

Bruttofortjeneste = Salgspris – Købspris – Told – Fragt – Andre omkostninger.

For nogle varer gælder det, at bruttofortjenesten i nogle tilfælde kan være udsalgspris minus indkøbspris eller kostpris, som det også kaldes = bruttofortjeneste.

Inden for detailhandlen vil bruttofortjenesten være forskellen på butikkens omsætning samt det forbrug af varer, der har været brugt til at opnå omsætningen. 

Anderledes ser det ud i en produktionsvirksomhed.

Her taler man om selvkostproduktionspris, hvilket betyder at man fra prisen trækker produktomkostninger.

Produktionsomkostningerne er det beløb, der bruges på selve produktion, direkte løn samt andre direkte omkostninger, der har muliggjort et salg eksempelvis markedsføringsomkostninger samt rabatter.

Altså står du tilbage med bruttoresultat, når du har gjort dette.

Ikke det samme som overskud

Selve bruttofortjenesten fortæller ikke, hvor stort et overskud virksomheden har, for der er som nævnt andre omkostninger.

Hvis virksomheden fra før, der opnåede en bruttofortjeneste på 1.000 kr. skal finde deres overskud, skal de trække deres omkostninger fra.

De skal både trække de faste omkostninger som eksempelvis husleje, og de variable såsom
kursus i regnskab.

Er bruttofortjeneste det samme som bruttoresultat?

Bruttoresultatet er positivt, hvis omsætning minus vareforbruget og produktionsomkostningerne er positivt.

For en handelsvirksomhed er bruttoresultatet nettoomsætningen fratrukket vareforbruget. 

For en produktionsvirksomhed vil det være nettoomsætningen fratrukket produktionsomkostningerne.

Et bruttooverskud svarer til bruttoresultat hvis bruttoresultat er positivt.

Hvad er forskellen på brutto- og nettofortjeneste?

Din nettofortjeneste er din bruttofortjeneste minus skat.

Det må ikke forveksles med nettoresultatet, der også ofte omtales som

”bundlinjen”, på grund af dens placering på resultatopgørelsen.

Nettoresultatet ligger nemlig i bunden.

Relevante artikler

Brutto - Har du styr på forskellen på brutto og netto? Vi har lavet en gennemgående guide over begge begreber her.

Variable omkostninger - Her finder du beskrivelse og eksempler på variable omkostninger, der som regel følger virksomhedens salg. Typiske omkostninger kan være råvarer og fragt.

Disponibel indkomst er det beløb, som du har til rådighed efter at have betalt skat. Du kan læse mere om begreberne disponibel indkomst og rådighedsbeløb her.