Ejerpantebrev

12/01/2020 20:15

webmaster

Business
Ejerpantebrev
Alt, hvad du bør vide om ejerpantebreve.
Se, hvad begrebet ejerpantebrev dækker over, og hvordan det bruges her.

Mest læste i dag

Et ejerpantebrev bruges i forbindelse med køb af ejendom og ikke mindst i forbindelse med lån til den, og her kan du se fordelene og ulemperne ved det.  

Ejerpantebrev

Et ejerpantebrev oprettes i forbindelse med at en boligejer ønsker at stille sikkerhed for et lån. 

Ejerpantebrevet er en særlig type dokument, der som regel oprettes af den person eller det selskab, der ejer ejendommen, og bruges, når der er brug for at kunne stille sikkerhed for eksempelvis et lån. 

Af dette dokument fremgår det at ejendommens ejer både er panthaver samt pantsætter, hvilket vil sige, at ejeren har et krav mod sig selv.

Den som får overdraget dokumentet

Som er ejer ændrer det ikke på din økonomi at oprette et ejerpantebrev – du får altså hverken flere penge eller skylder flere penge væk ved at have det.

Men et ejerpantebrev kan bruges, når der er brug for at overdrage sikkerhed til en anden part. 

Det kan være en anden person eller det kan være et pengeinstitut, som du ønsker at låne af, og de vil selvfølgelig gerne have en eller anden form for sikkerhed, hvis du af en eller anden grund pludselig ikke kan betale lånet tilbage.

En bank vil typisk kræve et ejerpantebrev for at kunne låne dig penge. 

Det sker ikke nødvendigvis, hvis du låner af en anden person, men det kan stadig være et godt dokument at have ved hånden for begge parter. Der er ikke lovformeligt krav, om der skal foreligge et pantebrev.

I pantebrevet overdrages rettigheder og sikkerhed for et aftalt beløb ved det der kaldes for en underpantsætning af ejerpantebrevet – altså er værdien over det, som du låner. 

Det vil sige, at du laver et ejerpantebrev på 200.000 kr. i ejendommen og for eksempel låner 80.000 kr.

På den måde har modtageren af pantebrevet sikkerhed for, at de kan få deres penge igen og lidt til, hvis uheldet er ude, fordi de kan kræve at ejendommen sælges på tvangsauktion i værste tilfælde.

Tinglysning af ejerpantebrev 

For at være gyldigt skal et ejerpantebrev tinglyses. Tinglysningen sker i dag på tinglysning.dk., da alle pantebreve skal være digitale. Det har de skullet være siden 2009. Indtil da var der tale om fysiske dokumenter, som modtager for eksempel banken var nødt til at bruge plads på at opbevare.

Det koster penge at foretage tinglysning af et ejerpantebrev.  Tinglysningsafgiften betales til det offentlige og koster 1.660 kr. samt 1,5 % af ejerpantebrevets størrelse.

Ved eksemplet med det 200.000 kr. ejerpantebrev, betyder det, at den samlede regning lyder på 3.000 kr. + 1.660 kr. i alt 4.600 kr.

Når tinglysningsafgiften for ejerpantebrevet er blevet betalt, kan det overdrages så mange gange som man lyster / der er brug for det uden at betale yderligere afgifter for tinglysning.

Underpanten skal også tinglyses, men for dette betales der ikke tinglysningsafgift.

Når gælden er afdraget, skal du sikre dig, at underpanten også slettes.

Har du stiftet underpant til en bank eller en anden kreditor for at få et lån, skal du selvfølgelig også have dit underpant tilbage, når du har betalt lånet tilbage og alt er afregnet.

Det vil sige, at kreditor ikke længere skal have sikkerhed i din ejendom via ejerpantebrevet, og at underpant skal aflyses i tinglysningssystemet og at der dermed ikke længere kan gøres krav mod dig.

Bliver dette ikke gjort, kan du altså risikere problemer længere hen ad vejen.

Fordele ved ejerpantebreve

Et ejerpantebrev har flere fordele. Det giver:

  • Fleksibilitet.
  • Stiller sikkerhed.
  • Overdragelse af rettigheder og sikkerhed uden omkostninger.

Ejerpantebrevet giver altså fleksibilitet for dig som ejer, da du kan give sikkerhed i din ejendom, inden for pantebrevets størrelse.

Rettigheder og sikkerhed kan via ejerpantebrevet omkostningsfrit overdrages til en kreditor, da ingen tinglysningsafgift er i forbindelse med stiftelse af underpanten. Det kan altså skifte hænder flere gange uden at det koster ekstra.

Ulempen ved ejerpantebrev

Der kun en enkelt ulempe ved ejerpantebrevet, og den kan til gengæld også være stor hvis uheldet så at sige er ude.

Det giver andre mulighed for at kræve din ejendom solgt, hvis du af en eller anden grund ikke kan betale lånet. Og det er ikke sikkert, at du selv får lov til at bestemme prisen.

Dels kommer det an på, hvad en køber vil give ved et normalt hussalg, men som regel vil indehaveren af pantebrevet gerne have sine penge hurtigst muligt, særligt hvis det er en bank, og du kan så risikere at din ejendom ryger på tvangsauktion.