Industritekniker løn

Foto: Shutterstock (modelfoto)

Industritekniker løn varierer alt efter typen af arbejdsplads og hvor henne i landet denne befinder sig.

Industritekniker løn: Hvis du har denne uddannelse i bagagen, så arbejder du med maskiner og produktion i jern- og metalindustrien. Du er altså med til at fremstille og vedligeholde maskiner, maskindele og produktionsanlæg.

Det er dog meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke opgaver, du arbejder med. Dit job kan for eksempel gå ud på at fremstille kraner, industrirobotter eller motorer til skibe, og du arbejder typisk for en industrivirksomhed, et skibsværft eller en maskinfabrik.

På nogle arbejdspladser arbejder man med computerstyret konstruktion, mens man andre steder arbejder mere traditionelt med eksempelvis manuelt styret drejning og fræsning.

Der er også ufaglærte medarbejdere ansat inden for jern- og metalindustrien. Disse udfører ofte opgaver af rutinepræget karakter inden for maskinarbejde.

Foto: Shutterstock (modelfoto)

Gennemsnitsløn

Gennemsnitslønnen for en industritekniker ligger ifølge Ug.dk på 30.830 kroner om måneden for en nyuddannet inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder og så videre. Disse tal er baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Hvis man kigger på Lonstatistik.dk ser man dog en tendens til, at gennemsnitslønnen ligger lidt lavere. Her viser statistikken nemlig, at lønnen ligger på 25.750 kroner om måneden i gennemsnit.

Den industritekniker i statistikken, som har den laveste løn, tjener 25.000 kroner om måneden med 18 års erfaring og et job inden for den private sektor. I den modsatte ende af statistikken ligger den højstlønnede med en månedsløn på 26.500 kroner. Han er, som den lavestlønnede, ansat inden for den private sektor, men har blot to års erfaring.

Industritekniker løn landet over

Der er tilsyneladede også forskel på, hvor høj en løn, man kan forvente afhængig af, hvor man bor henne i landet. Statistikken hos Lonstatistik.dk viser en tendens til, at de bedst lønnede industriteknikere befinder sig i Midtjylland. Her skulle gennemsnitslønnen ligge på 31.856 kroner om måneden.

De dårligst lønnede repræsentanter i statistikken er at finde i henholdsvis Nordjylland og hovedstadsområdet, hvor den gennemsnitlige månedsløn ligger på 25.000 kroner.

Foto: Shutterstock (modelfoto)

Uddannelsen

Uddannelsen er en såkaldt erhvervsuddannelse og tager fra to år og seks måneder til seks år. Under uddannelsen lærer du for eksempel, hvordan maskinerne kan lave produkter som tandhjul og lejer. Du lærer også, hvordan du programmerer maskinerne, da mange af dem bliver styret af computere.

Sidst, men ikke mindst, lærer du også, hvordan du opstiller maskinerne og reparerer dem, hvis de skulle gå i stykker samt at svejse.

Dette lærer du ved at modtage undervisning i fag som for eksempel fræsning og svejsning samt mere teknologiske fag som programmering af computerstyrede maskiner og produktudvikling.

Uddannelsen består af et grundforløb, som du tager på en erhvervsskole og er af 20 eller 40 ugers varighed. Derudover skal du igennem et hovedforløb, som veksler mellem skoleforløb og praktikperioder. Du kan vælge at afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin. Vælger du at afslutte efter trin1, kan du senere vende tilbage og tage det tilhørende speciale.

For at kunne blive optaget på uddannelsen, skal du have en 9. eller 10. klasseseksamen eller tilsvarende samt karakteren 02 i dansk og matematik. Der er mulighed for skolepraktik under uddannelsen, der er SU-berettiget og kan udløse elevløn. 

Top partnere


På Samlino.dk kan du beregne og sammenligne lån til bil på tværs af 15+ selskaber. Prøv i dag på www.samlino.dk/laan/billaan
 

Dagens Gossip