309 uger siden

|

11/07/2018
Business
Mindsteløn
Hvad er mindstelønnen i Danmark? Foto: Scanpix
Danmark har i modsætning til de fleste andre vestlige lande ingen lovbestemt mindsteløn, der gælder for alle.

Dagens topnyheder

Til gengæld er mere end 65 procent af danske arbejdstagere medlem af en fagforening, der på medlemmernes vegne forhandler overenskomster, der samlet set dækker 80 – 90 procent af alle danske arbejdstageres løn.

Så selv om Danmark ikke har en specificeret, officiel mindsteløn, så bestemmer de kollektive overenskomster ofte en mindsteløn for forskellige grupper af arbejdstagere, som genforhandles hvert andet eller tredje år.

Mindsteløn i Danmark

Den gennemsnitlige mindsteløn i Danmark  er således et gennemsnit af alle mindste-lønninger på tværs af en række forskellige sektorer, og den er i øjeblikket ca 110 kr i timen. Lønforhandlinger foregår udelukkende mellem arbejdsmarkedets partere, hvilket vil sige fagforeninger og arbejdsgiver-foreninger.

Kun i to andre EU-lande bestemmes lønninger på stort set samme måde  som i Danmark, nemlig i Sverige og på Cypern.

Hvad skal du have i løn?

Hvis der ikke eksisterer en overenskomst på dit område, så er du nødt til selv at forhandle løn med din arbejdsgiver, men det er altid en god ide at tage udgangs-punkt i, hvad andre på området tjener.

Det betyder dog ikke, at du ikke kan forsøge at forhandle dig til en bedre løn, husk at mindstelønnen er det mindste du kan få!

Overenskomstmæssige timelønninger pr. 1. marts 2018

Overenskomstmæssige timelønninger og tillæg for arbejde på særlige tids-punkter, såsom aftenarbejde, natarbejde, weekend og helligdage, afhænger selv inden for samme branche af alder, erfaring og uddannelse.

I skemaet nedenfor kan du få en oversigt over forskellige branchers timeløn efter alder og uddannelsesniveau, der var gældende pr. 1 marts 2018:

Branche - Timeløn

Frisør

 • Faglært frisør - 138,50 kr
 • Medhjælper over 18 - 119,25 kr
 • 17-årig - 76,75 kr
 • 16-årig - 58,75 kr
 • 15-årig - 47,25 kr

Industri

 • Faglært - 122,00 kr
 • Ufaglært - 119,25 kr
 • EGU og IGU-satser 1. år (*) - 68.00 kr
 • EGU og IGU-satser 2. år - 77.00 kr
 • 17-årig - 77,25 kr
 • 16-årig - 59,25 kr
 • 15-årig - 47,50 kr

Hotel og restauration

 • Mere end tre års uddannelse - 143,00 kr
 • Ufaglært - 121.00 kr
 • EGU og IGU-satser 1. år - Pr. måned: 11.961,50 kr
 • EGU og IGU-satser 2. år - Pr. måned: 13.682,00 kr
 • 17-årig - 77,00 kr
 • 16-årig - 59,00 kr
 • 15-årig - 47,50 kr

Kontor

 • Faglært - Pr. måned: 20.499,50 kr
 • Ufaglært - Pr. måned: 18.350,25 kr
 • EGU og IGU - Pr. måned: 10.872,25 kr
 • 17-årig - 78,25 kr
 • 16-årig - 68,00 kr
 • 15-årig - 51,25 kr

Handel

 • Faglært - Pr. måned: 20.267,00 kr
 • Ufaglært - Pr. måned: 18.434,75 kr
 • EGU og IGU - Pr. måned: 10.740,00 kr
 • 17-årig - 78,50 kr
 • 16-årig - 67,50 kr
 • 15-årig - 51,50 kr

Bygge og Anlæg

 • Faglært - 129,25 kr
 • Ufaglært - 120.75 kr
 • EGU og IGU-satser 1. år - 67,25 kr
 • EGU og IGU-satser 2. år - 80,25 kr
 • 17-årig - 76,25 kr
 • 16-årig - 58,50 kr
 • 15-årig - 47,00 kr

Desuden betales der et tillæg pr. time for arbejde på særlige tidspunkter, såsom aften, nat, weekends og helligdage. Du skal også have ekstra betaling for overarbejde, som er arbejde ud over det timetal, du har aftalt med din arbejdsgiver.  Fuld tid i Danmark er normalt 37 timer om ugen.

Er der en mindsteløn eller specielle regler for fritidsarbejdere under 18 år?

Er du under 18 år og på jagt efter et fritidsjob, så vil der kun være en mindsteløn, såfremt dit arbejdssted har en overenskomst.

Er du mellem 13 og 15 år, så er der restriktioner for, hvilket arbejde, du har lov til at lave.  Du må fx ikke betjene maskiner, have ansvar for kasseapparatet i en forretning eller arbejde med friturestegning. Du må heller ikke lave hårdt, fysisk arbejde, eksempelvis løfte ting på dit arbejde, der vejer mere end 12 kilo.

Er du under 13 år, så må du i princippet ikke arbejde, men dine forældre eller dit arbejdssted kan dog i visse tilfælde søge tilladelse hos politiet, så du kan få lov til at arbejde med ting som fx:

 • Sportsaktiviteter
 • Opvisninger
 • Koncerter
 • Teaterforestillinger
 • Cirkusforestillinger
 • Radio og tv
 • Filmoptagelser og reklamefilm
 • Modelarbejde