Projektleder løn

Projektleder løn. Foto: Shutterstock

Projektleder løn afhænger i høj grad af, hvilket projekt man arbejder med og hvor omfattende, det er. Samtidig er der også forskel på lønnen, alt efter hvor i landet man er ansat. Se lønstatistikker her.

Projektleder løn: Titlen som projektleder er forholdsvis udefinerbar, da den dækker over en lang række forskellige stillingsbetegnelser og arbejdsopgaver.

Som titlen antyder så står en projektleder for at lede et projekt, der kan være alt lige fra en forskningsopgave eller et byggeprojekt til at tilrettelægge en mindre festival, starte en undersøgelse eller udvikle et it-system.

Fælles for projekterne er, at de kun løses én gang, og derfor vil en projektleder gå fra opgave til opgave - nogen er kort og andre af lang varighed.

Projektleder løn

Projektleder løn. Foto: Shutterstock

Som projektleder står man for at samle trådene og have overblik over arbejdsopgaven - både ved at foretage dybtgående research og analyse af de behov, der skal skal dækkes. Der er mange bolde i luften, meget der skal drøftes og en lang udviklingsfase, som det handler om at have styr på.

Projektarbejde er typisk karakteriseret ved, at det løbende foregår i parallelle arbejdsprocesser i forskellige grupper, hvor deltagerne har forskellige faglige kompetencer. Først senere i tilblivelsesprocessen kobles de forskellige ender sammen med projektlederen som den store dirigent.

Læs også

Ingeniør løn

Da rollen som projektleder som sagt kan varierer alt efter arbejdsopgavens størrelse, projektets karakter og varighed er en projektleder løn også meget varierende.

Samtidig er der også forskel på, om man er ansat indenfor det staten, en kommune eller i det private.

Herunder kan du se Danmarks Statistiks udregninger for den gennemsnitlige månedsløn for en nyuddannede projektleder. Beløbet er inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

Ansættelsessted                       Gennemsnitlig månedsløn 

  • Privatansat:                      39.734 kr./mdr.
  • Kommunalt ansat:            34.754 kr./mdr. 
  • Statsansat:                        35.847 kr./mdr. 

På Lonstatistik.dk opgør man lønninger for en lang række jobbeskrivelser baseret på fagpersonernes egne oplysninger, og her er en projektleder løn opgjort til at være noget højere end hos Danmarks Statistik.

Projektleder løn

Projektleder løn. Foto: Shutterstock

Ifølge tallene er den gennemsnitlige månedsløn for en projektleder 43.601 kroner. 

Samtidig viser det sig, at der lønmæssigt også er stor forskel på, hvor i landet, man arbejder som projektleder. Er man ansat på Sjælland er gennemsnitslønnen på 48.350 kroner om måneden - hvilket er det højeste i landet. Den laveste løn finder man ifølge Lonstatistik.dk i Syddanmark, hvor den gennemsnitlige månedsløn ligger på 40.858 kroner.

Læs også

Bygningskonstruktør løn

Projektleder løn i forskellige regioner

Herunder kan du se, hvad en projektleder i gennemsnit tjener om måneden i de forskellige landsdele.

Område                   Månedsløn

Nordjylland              47.646 kr./mdr
 
Midtjylland              42.308 kr./mdr

Syddanmark             40.858 kr./mdr

Sjælland                   48.350 kr./mdr

Hovedstaden            44.813 kr./mdr

 

Dagens Gossip