Seks potentielle årsager til en ny finanskrise

Venter der en ny finanskrise?

Sponsoreret artikel

Mange landes økonomi er her 10 år efter den sidste finanskrise på vej tilbage til udgangspunktet og hertil udtaler ekspert i økonomi, Tim Petersson: "Jeg mener ikke at der venter en ny finanskris lige rundt om hjørnet, men der er dog indikationer fra den sidste krise, der kan trække paralleller til vores nuværende situation." Disse indikationer kommer vi nærmere ind på herunder.

En mulig aktieboble

Det har været et urealistisk godt år for aktiemarkedet og på et tidspunkt vil situationen eksplodere, da aktiemarkedet ikke svare til virksomhedernes resultater, Hvis de skal, er det nødvendigt med et aktiefald på 30-35 procent. Før sidste finanskrise, var der et voldsomt fald i aktier. 

Det kinesiske marked

Den sidste finanskrise medførte en markant fald i efterspørgslen af kinesiske varer og de kinesiske virksomheders svar på krisen, var at gældsætte sig. Samtidig prøvede den kinesiske regering at øge den offentlige efterspørgsel.

Der er lagt op til en alvorlig krise i den kinesiske banksektor, da der er et voksende skyggemarked, der giver lån til statslige institutioner uden at der er et system, der er tilstrækkelig godt til at overvåge det. Dertil skal ligges at landet bugner af usælgelige kinesiske varer. Kina står i dag for en tredjedel af verdens vækst.

Potentiel energikrise

Sidste finanskrise havde ikke bund i en energikrise, men det har tidligere været en vigtig faktor og er det igen. Hvis USA begynder at eksportere gas til resten af verden, kan Rusland føle sig truet og det kan medføre en geopolitisk krise. Samtidig kan en øget eksport medfører, at de får kontrol over priserne og det vil kunne betyde, at deres indflydelse over lande som Storbritannien, Indien og Japan øges. Hertil skal ligges den nye konflikt mellem USA og Iran, der et langt stykke hen ad vejen handler om adgang til olie. 

En ny boligboble

Der er en reel risiko for en ny boligboble. Især i store økonomiske lande som Brasilien, Kina, Canada og Tyskland. Det er nemt at låne og boligpriserne matcher ikke den reelle boligpris. Erfaringen viser, at der typisk sker en krise på boligmarkedet hver 15-20 år, hvilke ofte resultere i en finanskrise grundet overbelåning. 

Krige og konflikter

Der er en stigning i krige og konflikter verden over som kan medføre, at der ikke sker investeringer og køb som ellers ville have været foretaget. Et eksempel er at folk venter med at købe en ny bil. Den sidste finanskrise kom efter 9/11, der medfødte en lang række krige mod blandt andet Taliban i Afghanistan. I dag har vi lige ført krig mod IS og der er en seriøs stigning i konflikten mellem USA og Iran. 

Øget fattigdom

Den øget sociale ulighed og fattigdom, der er over alt i verden, kan medføre sociale uroligheder og mindske innovation og vækst, der er det grundlæggende i en hver økonomi. Ifølge nogle økonomer fik Reagans politik i 1980erne forskellen mellem rige og fattige til at stige. Uligheden fik efterfølgende politikerne til at åbne op for lånefinansieret forbrug for at kompensere for middel- og underklassens faldende indkomst.

I dag fører vi en lempelig pengepolitik, der i den grad tilgodeser de rige og derved øger uligheden igen. På trods af det, viser tal fra Danmarks statistik at Danmarks BNP er steget med 8 procent i forhold til 2007.

 

Dagens Gossip