SU satser

Skrevet af webmaster

21/07/2018
SU satser
Se SU satser for hjemmeboende og udeboende.
Det kan godt være en smule indviklet af finde rundt i de forskellige SU satser, da der er mange ting der spiller ind, så her kan se, hvad du kan få i SU.

Mest læste i dag

Der ligger mange forhold til grund for beregningerne for, hvad du kan få i SU.

Hvor meget kan jeg få i SU?

Når din SU beregnes, kigges der bl.a. på:

  • Hvilken uddannelsestype du går på
  • Din alder
  • Om du bor hjemme eller ude
  • Hvornår du er startet på uddannelsen
  • Om du er forsørger.

SU Satser

Der er to typer af uddannelse, som du kan få SU til.

Ungdomsuddannelse som bl.a. tæller gymnasium og hhx.

Videregående uddannelse, som bl.a. tæller universitet, handelshøjskolen m.fl.

Du kan først modtage SU, fra du er fyldt 18 år.

Går du på en ungdomsuddannelse, er det afgørende for din SU-sats, om du bor hjemme eller om du er flyttet hjemmefra og om du er fyldt. 20 år samt hvornår du er påbegyndt uddannelsen.

Ungdomsuddannelse og hjemmeboende

Ved start på uddannelse FØR juli 2014:

Er du 18 eller 19 år, kan du få 1.348 kr. pr. måned i 2018.

Dette er grundsatsen.

Er dine forældres indkomst under 710.412 kr. om året, kan du få et tillæg. Hvor stort tillægget er, afhænger af, hvor meget dine forældre tjener. 

Er du fyldt 20 år, og er hjemmeboende, er satsen er 3.028 kr. pr. måned i 2018.

Ved start på uddannelse EFTER juli 2014:

Grundsatsen i 2018 er 946 kr. pr. måned.

Du kan få et tillæg afhængig af dine forældres indkomst, men er deres indkomst større end 582.351 kr. pr. år, kan du ikke få tillæg.

Ungdomsuddannelse og udeboende

Er du endnu ikke fyldt 20 år, og er du flyttet hjemmefra, er din SU fortsat afhængig af dine forældres indkomst.

Du kan derfor kun få SU med satsen for hjemmeboende, der lyder på 3.907 kr. pr. måned.

Du har mulighed for tillæg, hvis dine forældres indkomst ikke overstiger 582.351 kr. pr. år.

Er du fyldt 20 år er SU-satsen 6.090 kr. pr. måned i 2018

Videregående uddannelse og hjemmeboende

Ved start på uddannelse FØR juli 2014:

Satsen, når du bor hjemme, er 3.028 kr. pr. måned i 2018. 

Ved start på uddannelse EFTER juli 2014:

Er du hjemmeboende, afhænger din SU af dine forældres indkomst.

Grundsatsen i 2018 lyder på 946 kr. pr. måned.

Overstiger dine forældres indkomst 582.351 kr. pr. år, kan du ikke få tillæg.

Videregående uddannelse og udeboende

Som udeboende hedder SU-satsen 6.090 kr. pr. måned i 2018.

SU-satser for forsørgere 

Er du forsørger, får du 6.090 kr. pr. måned i 2018.

Der er mulighed for supplerende SU-lån, og et tillæg, såfremt du enten er enlig forsørger eller hvis du bor sammen med en, der enten modtager SU eller uddannelseshjælp.

Du kan supplere de andre SU-lån med et særligt SU-lån oveni til forsørgere på1.559 kr. pr. måned i 2018. 

Er du enlig forsørger, har du mulighed for at modtage et forsørgertillæg på 6.090 kr. pr. måned i 2018.

Modtager dit barn SU, eller får han eller hun uddannelseshjælp, er forsørgertillægget på 2.433 kr. pr. måned i 2018.

Satser for SU-lån

Som SU-modtager har du mulighed for at tage SU-lån. Du kan allertidligst få det supplerende lån fra den måned, du søger om lånet.

Satsen for det almindelige SU-lån er 3.116 kr. pr. måned i 2018.

Derudover er det muligt at tage et slutlån, hvis du løber tør for SU inden for de sidste 12 måneder af din videregående uddannelse.

Satsen for slutlån er 8.039 kr. pr. måned i 2018.

Skal du læse i udlandet, har du mulighed for at tage udlandsstudielån i forbindelse med udlandsstipendium, såfremt du er nødt til at betale en egenbetaling, der er større end det, som udlandsstipendiet dækker.

Det maximale beløb for udlandsstudielån er 105.882 kr. pr. måned i 2018.

Er din SU afhængig af dine forældres indkomst, har du i nogle tilfælde mulighed for at få forhøjet SU-lån. 

Ligesom SUén er dette også afhængigt at forældreindkomsten, så får du allerede den højeste SU, fordi dine forældre tjener for meget, kan du ikke få forhøjet SU-lån.

Du kan højst låne forskellen på din SU og den maximale SU. Får du 500 kr. mindre, kan du altså max. låne 500 kr. 

Det er derfor ofte en bedre idé for dig at se, om du kan tjene penge ved siden af i stedet for at tage lån.

Det fribeløb du har, bliver nemlig automatisk forhøjet, hvis du vælger at lade være med at forhøje dit SU-lån, og så slipper du for at stifte gæld, der senere skal afdrages.