Tjenestemandspension

Skrevet af webmaster

310 uger siden

|

13/06/2018
Tjenestemandspension
Her kan du læse tjenestemandspension og satser.
Er du ansat som tjenestemand, så betyder det, at du har ret til tjenestemands-pension, da det er en integreret del af en tjenestemandsansættelse. Men hvad giver en tjenestemandspension egentlig? Her kan du læse regler og satser.

Dagens topnyheder

Først og fremmest er det ikke ligetil og enkelt at overskue reglerne for en tjestemandspension. Det er ikke noget, man får styr på ved at læse en kort artikel, hvis det var tilfældet ville der ikke blive udbudt både grundkurser og avancerede kurser i emnet, som tilfældet er. Derfor bliver dette en introducerende oversigt.

Hvad er en tjenestemand i 2018?

Tidligere var de fleste offentligt ansatte ansat som tjenestemænd, fx folkeskole-lærere, overlæger og militæret. Dette er blevet begrænset en hel del med årerne, og i dag er det primært følgende stillinger, der nyder godt af en tjenestemandsansættelse og dermed af en tjenestemandspension: 

 • Uniformeret personale i kriminalforsorgen
 • Politiet
 • Befalingsmænd i beredskabskorpset
 • Officerer og stampersonel i forsvaret
 • Dommere
 • Departementechefer
 • Personale i fiskerikontrollen
 • Præster
 • Provster
 • Biskopper

En tjenestemand er altså en person, der er ansat i staten eller kommunen og som har ansættelses-vilkår, der er reguleret af Tjenestemandsloven. En tjenestemands arbejdsvilkår adskiller sig også fra mere almindelige ansættelsesvilkår. Fx må en tjenestemand ikke strejke og skal tage det arbejde, som han eller hun bliver pålagt, også på søn- og helligdage samt  i ferier. 

Til gengæld er det sådan, at hvis en tjenestemand bliver afskediget pga nedlægning af en stilling, og der ingen tilsvarende stillinger er ledige, så har tjenestemanden ret til at få udbetalt et beløb, der svarer til den hidtidige løn i tre år. 

Tjenestemandspension

Følgende kendetegner en tjenestemandspension:

 • Den udbetales af kommunen
 • Kommunen indbetaler ikke pensionsbidrag til en pensionskasse
 • Størrelsen af tjenestemandspensionen afhænger af tjenestemandens løntrin og pensionsalder på fratrædelsestidspunktet 
 • Tjenestemandspensionen reguleres på samme måde som tjenestemandslønningerne

Flere typer af tjenestemandspensioner

Aktuel egenpension: Den pension, som tjenestemanden selv har ret til i forbindelse med sin fratræden.

Opsat egenpension: En pension som udbetales til tjestemanden på et senere tidspunkt end fratrædelsestids-punktet.

Ægtefællepension: Ægtefæller og registrerede partnere kan have ret til ægtefællepension.

Børnepension: Børn kan have ret til børnepension.

Hvor meget giver en tjenestemandspension?

Man kunne næsten lige så godt spørge; hvor lang er en tråd? Svaret afhænger nemlig af en masse faktorer, såsom:

 • Det antal år en person har arbejdet som tjenestemand
 • Det løntrin en person befandt sig på ved pensionstidspunktet
 • Årsagen til en evt. afskedigelse
 • Alderen ved fratrædelsestidspunktet
 • Om personen har været ansat på fuld tid eller deltid
 • Om der er tilkøbt pensionsalder
 • Samt andre individuelle forhold.

Lad os tage et skematisk overblik over spændvidden i en tjenestemandspension, vær opmærksom på at dette blot er vejledende og at tallene vil afvige en del ved individuelle beregninger:

Gå tilbage til Pension oversigt her.