Efternavne

De mest populære danske efternavne

Efternavne viser normalt, hvilken familie man hører til, men i dag behøver et efternavn ikke nødvendigvis at have noget med ens familie at gøre.

Der var engang, hvor navnet Jensen dominerede listen over de mest udbredte danske efternavne, og selvom -sen navnene stadig er de mest benyttede, er deres popularitet på retur.

Efternavne

Til gengæld er listen over efternavne, som man frit kan skifte til, overraskende kort. Der er blot 197 efternavne at vælge imellem, hvis du ønsker at skifte til et traditionelt efternavn, der frit kan benyttes uden at der skal indhentes samtykke eller søges om tilladelse.

Et efternavn er frit tilgængeligt, hvis der er flere end 2000 mennesker i Danmark, der bærer det.

Nye efternavne og nye placeringer

I 2016 blev Jensen overhalet af Nielsen som det mest udbredte efternavn i Danmark, men hvor længe -sen navnene får lov til at toppe listen er uvist, da mere specielle navne har vundet indpas de seneste år.

Det er ikke længere givent, at kvinder tager mandens efternavn, når de gifter sig, og det er ikke engang givent, at nogen af parterne vælger at skifte navn, når de indgår ægteskab medmindre, at den ene part har et specielt navn, som den anden ønsker.

Dertil kommer at man har mulighed for at skifte sit efternavn efter forgodtbefindende til næsten, hvad som helst, og det er der igennem tiden kommet nogle nye, anderledes og sjove til af, men det betyder som sagt også en nedgang i de mere traditionelle af slagsen.

Der er også en slags pres fra udlandet, da flere udenlandske efternavne også vinder indpas hos danskerne.

Specielt de engelske er populære.

Anderledes efternavne

Der kan være flere grunde til at ønske sig et andet eller anderledes efternavn.

Nogle navne såvel som efternavne er uheldige eller irriterende at have, når man rejser i udlandet, eller har meget samarbejde med andre lande eller udlændinge til hverdag.

For eksempel er det ellers fine navn Slot, mindre sjovt i udlandet, hvor det til forveksling kommer til at lyde som det lidet flatterende og temmelig nedsættende slut.

Et helt almindeligt efternavn kan også blive til gene, hvis det sættes sammen med almindeligt fornavn.

Anders Sand ser fint ud på papiret, men det er svært at sige det højt uden at trække på smilebåndet.

Hvis du ønsker et efternavn, der ikke allerede findes som efternavn, skal du søge om at få navnet godkendt.

Beskyttede efternavne

Såfremt et efternavn bæres af 2.000 eller færre, er det beskyttet, vil derfor ikke tages af enhver.

 I så fald kan du kun få det, hvis:

 • Du allerede tidligere har haft det pågældende efternavn, hvad enten du havde giftet dig til det eller ej.
   
 • Dine forældre, bedsteforældre eller oldeforældre eller tipoldeforældre har båret det.
   
 • Det pågældende navn er eller har været dit mellemnavn, og det ligger inden for navnelovens regler. 
   
 • Der er tale om et egentligt mellemnavn, kan det tages som efternavn, hvilket betyder, at en persons andet eller tredje fornavn er ikke et mellemnavn.
   
 • Navnet er din stedforældres efternavn, såfremt der foreligger samtykke fra stedforældreren. Det gælder også dine forældres tidligere ægtefæller efternavn. Samlevere sidestilles i øvrigt med ægtefælle her. 
   
 • Plejeforældre og tidligere plejeforældres efternavne, kan også benyttes, såfremt der foreligger samtykke.

Hvis du har et ønske om et dansk efternavn, som er beskyttet, og som du ikke har en af de ovennævnte tilknytninger til, kan du fortsat opnå tilladelse, såfremt du har fået samtykke fra samtlige, der bærer navnet i landet. Der skal indhentes særskilt tilladelse fra børn, der er fyldt 12 år.

Sådan skifter du efternavn

Hvis du vil skifte efternavn, skal du søge om det via borger.dk. Du skal bruge dit NemID og i forbindelse med navneændringen, skal du betale et gebyr på 500 kr. (2019), der dækker behandlingen af din ansøgning. 

Hvis din ansøgning ikke godkendes af den ene eller den anden grund, er det tabt.

Navneændringer er dog gebyrfri, hvis:

 • den søges i forbindelse med vielse og der søges inden for 3 måneder efter vielsen.
 • navneændringen er til et barn, der ikke er fyldt 18 år, og sker som følge af en af forældres navneændring. 

Du kan læse mere om gebyrer og regler hos familieretshuset.dk.

De 20 mest populære danske efternavne

Ifølge Danmarks Statistik ser listen over de mest populære efternavne således ud.

 1. Nielsen (245.895)
   
 2. Jensen (244.143)
   
 3. Hansen (205.397)
   
 4. Pedersen (155.491)
   
 5. Andersen (154.052)
   
 6. Christensen (114.838)
   
 7. Larsen (111.205)
   
 8. Sørensen (106.307)
   
 9. Rasmussen (91.022)
   
 10. Jørgensen (84.913)
   
 11. Petersen (75.478)
   
 12. Madsen (62.273)
   
 13. Kristensen (58.982)
   
 14. Olsen (46.023)
   
 15. Thomsen (38.771)
   
 16. Christiansen (35.785)
   
 17. Poulsen (31.246)
   
 18. Johansen (30.439)
   
 19. Møller (29.833)
   
 20. Mortensen (28.627)

Indtil videre er Møller det eneste navn, der ikke ender på -sen.

 

Dagens Gossip