Alvorlig debat mellem landets politikere og brandmænd: Gambler med menneskeliv

Nicolai H

2 uger siden

|

10/07/2024
Indland
Foto: Gestur Gislason/Shutterstock
Foto: Gestur Gislason/Shutterstock
Hvilken side af debatten er du på?

Dagens topnyheder

Ligesom så mange andre brancher og virksomheder, så mangler brandmændene også folk for den optimale hverdagsdrift.

I dage, hvor der er opstået mange brande - også større brande - så er det vigtigt med et godt og hurtigt beredskab, der kan rykke hurtigt ud, når behovet er størst.

På nuværende tidspunkt er der et krav om, at brandvæsenet skal kunne rykke ud indenfor fem minutter fra anmeldelsen.

Nu er der et politisk flertal, der vil revurdere eller helt fjerne kravet om, at brandvæsnet på landsplan skal kunne rykke ud inden for fem minutter.

"Jeg er jo ikke Komiske Ali. Hvis bilerne kører to minutter senere, så kommer de også cirka to minutter senere frem, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, foreningen for de kommunale beredskaber", ifølge Jyllands-Posten.

Samme bekymring lyder fra FOA, der organiserer brandmænd ansat på fuldtid - her bakker man ikke op om forslaget.

FOA's frygt er, at en lempelse af kravet i værste fald kan føre til tab af menneskeliv.

Mangler brandfolk

Sekretariatschefen hos Danske Beredskaber bakker op om forslaget.

Med en lempelse af reglerne er forventningen, at rekrutteringen af frivillige brandmænd vil være nemmere, for de frivillige, der bor eller arbejder længere end fem minutter fra brandstationen, som kravet lyder i dag.

Det kan betyde, at brandstationerne i de mindre byer kan bevares. Det vil resulterer i, at udrykningstiden i sidste ende bliver kortere, forklarer sekretariatschefen.

"Danske Beredskaber vurderer, at der mangler mellem 300 og 400 deltidsbrandfolk for, at vagtplanerne er dækket ordentligt ind over hele landet", skriver Jyllands-Posten.

FOA ønsker dog i stedet at ansatte flere brandmænd på fuldtid end de deltidsbrandflok, som Danske Beredskaber vurderer.

Ud af 10.000 brandmænd er det kun ca. 1.900, der er ansat på fuldtid i de største byer, mens brandmænd i resten af landet er deltidsansatte og som oftest har et andet arbejde ved siden af.